Det er omfattende utfordringer knyttet til reinvesteringsbehov og forventet befolknings- og forbruksvekst på Østlandet de neste 10-20 årene.