Foto: Andre Haug

Statnett har påbegynt arbeid for å utvide og bygge om Bærum transformatorstasjon i Gamle Ringeriksvei i Bærum kommue. 

Statnett søkte i 2019 om konsesjon for ny forbindelse Hamang-Bærum-Smestad, men Bærum transformatorstasjon ble ikke omsøkt. Mer informasjon om forbindelsen her

Uavhengig av om det blir luftledning eller kabel for forbindelsen mellom Hamang-Bærum-Smestad, må Bærum transformatorstasjon utvides. Det er nødvendig å øke kapasiteten fra 300 til 420 kV raskere enn forventet for å dekke opp for forbruksveksten i regionen og for fortsatt sikker strømforsyning. Utvidelsen inkluderer to nye transformatorer og nytt kontrollanlegg som tilrettelegger for bedre forsyningssikkerhet og kapasitetsøkning.