Gå til hovedinnhold

Våre anlegg i drift

Som ansvarlig netteier må Statnett til enhver tid sørge for at liv, helse og miljø er trygt ivaretatt på alle våre anlegg.

Alle som utfører arbeid på eller i nærheten av Statnetts anlegg må kjenne til våre retningslinjer og prosedyrer. Som turgåer kan det hende at du gjør unormale observasjoner som vi gjerne vil vite om.

  • I 2022 lyssetter Statnett høye kraftledningsspenn over fjorder og daler i Norge. Lysmerkingen skal bidra til å hindre ulykker i luftfarten.

  • Strømførende kabler og høyspenningsledninger er livsfarlige. Kommer noe av utstyret i berøring med en høyspentledning eller kabel med strøm må du ta kontakt med oss umiddelbart.

  • I vårt langstrakte land vil du på et eller annet tidspunkt kunne møte på en høyspenningsledning eller transformatorstasjon når du går på tur. Statnett er nøye med å passe på at anlegget er godt ved …