Tid og sted

5.november 2019. Registrering fra kl 11.00. Konferansen finner sted på Sentralen i Oslo

Program for dagen

Konferansen innleder med at Statnetts styreleder Jon Fredrik Baksaas, olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg og direktør i NVE Kjetil Lund snakker om utviklingen i kraftbransjen. 

Elektrifisering og konkurransekraft

Hvordan jobber Norges største selskaper med å elektrifisere sitt forbruk, og hva er strategien for å få verdiskaping ut av det? Arvid Moss er president i NHO og konserndirektør i Hydro og Anders Opedal er konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor. De vil gi et innblikk i hvordan deres selskaper jobber med elektrifisering fremover, og vi i Statnett vil fortelle om hvordan vi legger til rette for elektrifiseringen. 

Energiomstilling og varig verdiskaping

Norge er ett av verdens mest elektrifiserte land, ogdet norske kraftsystemet er høyt utnyttet og effektivt. Ser vi kun på kraftsektoren er den allerede nær utslippsfri, og dette gir oss et forsprang i energiomstillingen som trengs verden over. Likevel er det potensial for å elektrifisere nye områder og få en enda grønnere energibruk her til lands. Hvordan skal den norske kraftbransjen jobbe videre for å lykkes at energiomstillingen fortsetter og at det samtidig gir verdiskaping? Vi har invitert Siri Kalvig til å fortelle om det statlige investeringsselskapet Nysnøs profil og veien mot mer klimavennlig teknologi. I tillegg vil vår konsernsjef Auke Lont diskutere temaet med ulike aktører i kraftbransjen.

Last ned programmet her