Program

For å lykkes med nullutslippssamfunnet, må kraftsystemet endres radikalt. Ikke bare i Norge, men i hele Europa og verden for øvrig. Det nye kraftsystemet vil kreve mer fornybar produksjon, nye systemdrifts- og markedsløsninger og mer nett. Alt dette forutsetter økt samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser. På konferansen vil vi også presentere den helt ferske Systemutviklingsplanen som viser hvordan kraftsystemet må utvikles fremover. 

Årets konferanse har tre hovedbolker

 • Mot nullutslipp - et nytt energisystem
 • The green transition – are we up to the challenge? 
 • Det nye norske energisystemet 

Mot nullutslipp - et nytt energisystem

Et energisystem for nullutslippssamfunnet, konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne

Innledning, Olje- og energiminister, Terje Aasland

The green transition – are we up to the challenge?

The North Sea as the future source of energy, Executive Director of the Electricity System Operator (ESO), National Grid, Fintan Slye

Getting the power system ready for 2050, CEO and Chair of the Board of TenneT, Manon van Beek (Video)

The green transition – will it happen? CEO of Rystad Energy, Jarand Rystad

EU's Grid Initiative – what's happening? Secretary-General of ENTSO-E, Sonya Twohig

Panel discussion: Energy transition – how to get there?

 • Secretary-General of ENTSO-E, Sonya Twohig
 • CEO of Rystad Energy, Jarand Rystad 
 • President and CEO of Statnett, Hilde Tonne 
 • Fintan Slye, Executive Director of the Electricity System Operator (ESO), National Grid

Det nye norske energisystemet  

Det nye norske energisystemet – presentasjon av Systemutviklingsplanen, konserndirektør Kraftsystem & Marked i Statnett, Gunnar Løvås

Driften av et nytt energisystem, direktør for systemdrift i Statnett, Elisabeth Østreng

Samarbeid og oppgavedeling på tvers av nettnivåer, administrerende direktør i Elvia, Anne Nysæther

Panelsamtale: Hvordan skal Norge lykkes med omstillingen?  

 • LO-sekretær, Are Tomasgard
 • Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie
 • Vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund 
 • Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen  
 • Konserndirektør Kraftsystem & Marked i Statnett, Gunnar Løvås
 • Administrerende direktør i Elvia, Anne Nysæther

Avslutning, styreleder i Statnett, Nils Kristian Nakstad