Program for dagen

11.30-12.45: Fra et annerledes år inn i et annerledes tiår  
Dette året har Covid-19 påvirket både produksjonen, forbruket og markedsituasjonen i energisektoren. Hvordan vil den videre veien ut av krisen se ut, og hvilken rolle spiller det grønne skiftet og elektrifiseringen? 

 • Kwasi Kwarteng, britisk energiminister 

 • Tina Bru, Olje- og energiminister 

 • Jon Fredrik Baksaas, styreleder i Statnett  

 • Panel om elektrifisering: Nils Kristian Nakstad (adm.dir i Enova), Stein Lier-Hansen (adm.dir. i Norsk Industri) og Auke Lont (konsernsjef i Statnett)   

 • Samtale om Statnett og verden rundt oss, 2008-2020: Auke Lont, konsernsjef i Statnett  

12.45-13.00: Pause

 

13.00-13.40: Kraftutveksling og det grønne skiftet
NordLink-kabelen til Tyskland settes i prøvedrift i løpet av 2020 og North Sea Link til Storbritannia året etter. Vi forteller historien om disse gigantiske prosjektene og belyser hvilken rolle økt utveksling spiller i Norge, Norden og Europa. 

 • Manon van Beek, konsernsjef i TenneT 

 • Rainer Baake, direktør for Stiftelsen Klimanøytralitet i Tyskland 

 • Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett 

 

13.40-14.00: Kraftsektoren og omverden 

Paneldiskusjon om vår bransje sett med medieøyne:  

 • Astrid Meland, kommentator i VG 

 • Kjetil Malkenes Hovland, journalist i E24 

 • Gert Ove Mollestad,  journalist i Montel 

Ledet av Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør i Statnett 

 

Underveis blir det også filmreportasjer og kulturinnslag.