Program

Årets konferanse hadde tre hovedbolker. 

 • Mot nullutslipp - et nytt energisystem 
 • The green transition – are we up to the challenge? (Holdes på engelsk)
 • Det nye norske energisystemet 

Konferansier: Journalist og forfatter Erik Aasheim

Mot nullutslipp - et nytt energisystem

Et energisystem for nullutslippssamfunnet, konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne

Innledning, Olje- og energiminister, Terje Aasland

The green transition – are we up to the challenge?

Getting the power system ready for 2050, CEO and Chair of the Board of TenneT, Manon van Beek (Video)

The North Sea as the future source of energy, Executive Director of the Electricity System Operator (ESO), National Grid, Fintan Slye

The green transition – will it happen? CEO of Rystad Energy, Jarand Rystad

EU's Grid Initiative – what's happening? Secretary-General of ENTSO-E, Sonya Twohig

Panel discussion: Energy transition – how to get there?

 • Secretary-General of ENTSO-E, Sonya Twohig
 • CEO of Rystad Energy, Jarand Rystad 
 • President and CEO of Statnett, Hilde Tonne 
 • Executive Director of the Electricity System Operator (ESO), National Grid, Fintan Slye

Det nye norske energisystemet  

Det nye norske energisystemet – presentasjon av Systemutviklingsplanen, konserndirektør Kraftsystem & Marked i Statnett, Gunnar Løvås

Driften av et nytt energisystem, direktør for systemdrift i Statnett, Elisabeth Østreng

Samarbeid og oppgavedeling på tvers av nettnivåer, administrerende direktør i Elvia, Anne Nysæther

Panelsamtale: Hvordan skal Norge lykkes med omstillingen?  

 • Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie
 • Avdelingsleder næringspolitisk avdeling i LO, Kenneth Sandmo
 • Vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund- utgår pga sykdom
 • Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen  
 • Konserndirektør Kraftsystem & Marked i Statnett, Gunnar Løvås
 • Administrerende direktør i Elvia, Anne Nysæther

Avslutning, styreleder i Statnett, Nils Kristian Nakstad