Program for dagen

Det grønne taktskiftet

 • Innlegg fra olje- og energiminister, Marte Mjøs Persen. 
 • "Det grønne taktskiftet" - konsernsjef Hilde Tonne, Statnett


Grønne næringer trenger kraft og nett

 • "Grønn verdiskaping krever samarbeid", administrerende direktør Jon Gravråk, Bulk Infrastructure
 • “Hvordan utvikle industri når nettet ikke er på plass?”, daglig leder Baste Tveito, Nordhordland Næringslag
 • "Nok nett til det grønne taktskiftet", konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim, Statnett
   
  Panelsamtale: 
 • "Tempo og samarbeid for det grønne taktskiftet", vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, NVE, konsernsjef Jannicke Hilland, BKK, daglig leder Baste Tveito, Norhordland Næringslag, administrerende direktør Jon Gravråk, Bulk, og konsernsjef Hilde Tonne, Statnett

Havvind – det nye energieventyret? 

 • "UK as an exporter of renewable energy", President, National Grid Ventures Cordi O'Hara, National Grid
 • "Offshore wind as an industrial opportunity", CEO Philippe Kavafyan, Aker Offshore Wind
 • "Utvikling Hav – Statnetts nye forretningsområde" konserndirektør Håkon Borgen, Statnett
 • "Havvind som norsk energi- og industrieventyr", daglig leder Sigrun Gjerløw Aasland, Zero

  Panelsamtale: 
 • "Havvind som forutsetning for det grønne taktskiftet", CEO Philippe Kavafyan, Aker Offshore Wind, daglig leder Sigrun Gjerløw Aasland, Zero, og konserndirektør Håkon Borgen, Statnett

Digitalisering og innovasjon for det grønne taktskiftet 

 • "Ny teknologi og digitale løsninger gjør omstillingen mulig", konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, SINTEF 
 • Transformasjon og digitalisering i det grønne taktskiftet, konserndirektør Beate Sander Krogstad, Statnett 
   
  Panelsamtale:
 • "Digitale løsninger og innovasjon som forutsetninger for omstilling", konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, SINTEF, styreleder Jon Fredrik Baksaas, Statnett og konserndirektør Beate Sander Krogstad, Statnett