Energidebatten raser og Europa står i en krevende energisituasjon. Samtidig skyter omstillingen til det utslippsfrie samfunnet fart. På Statnetts høstkonferanse 9. november fikk vi både høre fra olje- og energiminister Terje Aasland og Statnetts egen konsernsjef Hilde Tonne. LKABs SVP Energy & Climate, Stefan Savonen, fortalte om deres store satsing på grønt stål i Nord-Sverige, vi blie oppdatert på utviklingen i Europa og fikk høre mer om hvordan Belgia møter behovet for mer fornybar kraft av Chris Peeters fra den belgiske systemoperatøren Elia Group. 

Resultater fra Statnetts kortsiktige markedsanalyse ble også lagt frem på Høstkonferansen, og en rekke aktører fra norsk næringsliv og industri fortalte mer om hva som er nødvendig for å legge om til et fornybarsamfunn samtidig som vi skal bygge ny industri for fremtiden.

Program 

Et Europa i krise - hva nå? 

 • Åpning ved konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne

 • Innledning ved Olje- og energiminister, Terje Aasland

Green transition during turbulent times

 • Resultater fra Statnetts kortsiktige markedsanalyse, Konserndirektør Kraftsystem & Marked i Statnett, Gunnar Løvås

 • Repower Europe – Norwegian challenges and opportunities. Direktør ved Cicero Senter for klimaforskning, Kristin Halvorsen

 • The North Sea - Europe’s new energy source, CEO i Elia Group, Chris Peeters

 • Climate crisis and the need for more renewable energy. Panel discussion: Kristin Halvorsen (Cicero), Hilde Tonne (Statnett) og Chris Peeters (Elia Group)

Nok produksjon og nok nett?

 • Nok produksjon til ny industri og elektrifisering? Konsernsjef i TrønderEnergi/Aneo, Ståle Gjersvold

 • Grønt hydrogen. Country manager i Fortescue Future Industries, Thor Magnus Rovik

 • Stålindustrieventyret i Nord-Sverige. Senior Vice President Energy & Climate, Stefan Savonen i LKAB

 • Hva trenger industrien? Panelsamtale:
  • Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid
  • Konsernsjef i Norsk Hydro, Hilde Merete Aasheim
  • Director Power & Renewable Energy i Pareto Securities, Lars Ove Skorpen
  • Senior Vice President Energy & Climate i LKAB, Stefan Savonen
  • Visekonsernsjef i Yara, Lars Røsæg

 • Det grønne taktskiftet - hvor går vi nå? Henrik Glette i samtale med styreleder i Statnett, Nils Kristian Nakstad.