Konferansen innledet med at Statnetts styreleder Jon Fredrik Baksaas, olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg og direktør i NVE Kjetil Lund snakket om utviklingen i kraftbransjen. 

Elektrifisering og konkurransekraft

Hvordan jobber Norges største selskaper med å elektrifisere sitt forbruk, og hva er strategien for å få verdiskaping ut av det? Arvid Moss er president i NHO og konserndirektør i Hydro og Anders Opedal er konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor. På årets konferanse fikk vi et innblikk i hvordan deres selskaper jobber med elektrifisering fremover, og vi i Statnett fortalte om hvordan vi legger til rette for elektrifiseringen. 

Energiomstilling og varig verdiskaping

Norge er ett av verdens mest elektrifiserte land, og det norske kraftsystemet er høyt utnyttet og effektivt. Ser vi kun på kraftsektoren er den allerede nær utslippsfri, og dette gir oss et forsprang i energiomstillingen som trengs verden over. Likevel er det potensial for å elektrifisere nye områder og få en enda grønnere energibruk her til lands. Hvordan skal den norske kraftbransjen jobbe videre for å lykkes at energiomstillingen fortsetter og at det samtidig gir verdiskaping? Vi hadde invitert Frances Eaton til å fortelle om det statlige investeringsselskapet Nysnøs profil og veien mot mer klimavennlig teknologi. Vi fikk også høre vår konsernsjef Auke Lont diskutere temaet med ulike aktører i kraftbransjen.

 

Last ned programmet her