- Jeg er veldig fornøyd med at vi får på plass en konstituert konsernsjef og at Elisabeth Vike Vardheim har takket ja til å påta seg oppdraget. Det sikrer stabilitet og fortsatt moment og fremdrift for selskapet, i en tid med fullt fokus på å realisere besluttet strategi, sier styreleder Nils Kristian Nakstad.

Elisabeth Vike Vardheim vil være konstituert konsernsjef fra den 1. juni. Vardheim har jobbet i Statnett siden 2007 og har vært en del av konsernledelsen siden 2014. Som konserndirektør for Nett har hun ansvar for å planlegge, prosjektere, bygge og drifte transmisjonsnettet i Norge og leder det forretningsområdet i Statnett med flest ansatte.

Vardheim er utdannet sivilingeniør fra NTH, er bedriftsøkonom og har et masterprogram i styrearbeid fra Handelshøyskolen BI.   

- Jeg er glad for å kunne bidra til å lede Statnett, sammen med resten av konsernledelsen og alle de dyktige medarbeiderne, i denne overgangsperioden hvor vi er i gang med å levere på strategien "Det grønne taktskiftet", sier Elisabeth Vike Vardheim.

- Jeg har satt stor pris på å jobbe med de viktige oppgavene og ansvaret Statnett har med alle de flinke folkene. Når jeg nå gir stafettpinnen videre, er jeg trygg på at Statnett er svært godt rustet til å løse de store og viktige oppgavene selskapet står ovenfor, avslutter Tonne.

Arbeidet med å rekruttere ny konsernsjef starter snarlig.