Tall og data fra kraftsystemet

Denne siden fungerer best på pc. Vi jobber med bedre visning av dataene på mobil.

Viktig informasjon om tall på import og eksport!

Vi har oppdaget til dels vesentlige feil i tall for import og eksport til og med 2018. Tall på import og eksport før 2019 er ikke tilgjengelige i dataverktøyet p.t. Foreløpig oversikt finner du her.

Vi jobber nå med å finne årsaken til feilen.  Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for brukere av dette materialet. Øvrige data i tjenesten på denne siden er innenfor feilmarginen det tas forbehold om.

 

Sirkeldiagrammet viser hvor stor andel henholdsvis import og eksport utgjør av den totale kraftutvekslingen mellom Norge og andre land. Utvekslingen er en liten andel av det totale forbruket og den totale produksjonen av strøm i Norge.

Det kan mangle data på noen steder på denne siden. Dette påvirker ikke driften vår. Vi jobber med en løsning på dette og beklager ulempene.