Tall og data fra kraftsystemet

Denne siden fungerer best på pc. Vi jobber med bedre visning av dataene på mobil.

Import og eksport

Sirkeldiagrammet viser hvor stor andel henholdsvis import og eksport utgjør av den totale kraftutvekslingen mellom Norge og andre land. Utvekslingen er en liten andel av det totale forbruket og den totale produksjonen av strøm i Norge.

Det kan mangle data på noen steder på denne siden. Dette påvirker ikke driften vår. Vi jobber med en løsning på dette og beklager ulempene.