Tall og data fra kraftsystemet

Denne siden fungerer best på pc. Vi jobber med bedre visning av dataene på mobil.

Feil i forbrukstall

I forbindelse med omlegging av interne støttesystemer, har det oppstått en feil i forbruksdataene samt enkelte mangler i dataene som presenteres på denne siden. Feilen påvirker ikke Statnetts drift. Vi jobber med å utbedre feilen, og beklager de ulempene datafeilen gir.