Tall og data fra kraftsystemet

Denne siden fungerer best på pc. Vi jobber med bedre visning av dataene på mobil.

I forbindelse med omlegging av interne støttesystemer kan det oppstå feil og mangler i dataene på denne siden. Vi jobber med å utbedre feilen og beklager ulempene.