Gå til hovedinnhold

Tall og data fra kraftsystemet

Denne siden fungerer best på pc. Vi jobber med bedre visning av dataene på mobil.

Sirkeldiagrammet viser hvor stor andel henholdsvis import og eksport utgjør av den totale kraftutvekslingen mellom Norge og andre land. Utvekslingen er en liten andel av det totale forbruket og den totale produksjonen av strøm i Norge.

Det kan mangle data på noen steder på denne siden. Dette påvirker ikke driften vår. Data på import og eksport før 2018 finner du i denne tabellen Foreløpig oversikt finner du her eller på SSBs sine sider.