Utvekslingskapasitet mot utlandet er en integrert og viktig del av det norske sentralnettet. Økt kapasitet vil bedre norsk forsyningssikkerhet, tilrettelegge for norsk verdiskaping og bidra til fremtidens klimavennlige energisystem.