Hvordan få nettilknytning?

I alle saker med økt effektutveksling som påvirker transmisjonsnettet må tilknytningen være avklart med Statnett, i tillegg til det lokale nettselskapet som anlegget blir tilknyttet. Ved tilknytning til et lokalt nettselskap er det nettselskapet som gjennomfører avklaringen med Statnett på vegne av deg som sluttkunde.

Kontakt alltid ditt lokale nettselskap for første veiledning.
Her finner du lenke til NVEs atlas hvor du kan finne ditt nettselskap på kartet etter at du har filtrert under "nettanlegg" og "områdekonsesjonærer" i kolonnen til venstre.

I de aller fleste tilfeller vil tilknytning av nye nettkunder skje via et lokalt eller regionalt nettselskap. Det er kun større effektutvekslinger fra størrelsesorden 300 MW og oppover det kan være aktuelt å vurdere tilknytning til transmisjonsnettet.

Her gir vi en oversikt over de ulike stegene i prosessen, både for lokale nettselskaper og for våre direktekunder. Nederst på siden finner du også svar på ofte stilte spørsmål, skjema for å sende forespørsel om kapasitet og kontaktinformasjon.

  • Det er flere steg på veien frem til nettilknytning – fra du som kunde begynner å jobbe med ditt prosjekt, til nettavtalen er inngått og anlegget kan knyttes til nettet. For å få tilknytning må det...

  • Nettet på land og til havs er ett sammenhengende kraftsystem, og helhetlig planlegging er viktig for å utvikle nettet på en samfunnsmessig rasjonell måte. Dette betyr at kapasiteten på land og til...