Nettkapasitet til produksjon og forbruk

Alle som ønsker det skal ha tilgang til strømnettet. Dette er et viktig premiss i energiloven. Når et selskap eller en produsent henvender seg til en netteier med ønske om nettilknytning eller øke sitt forbruk eller sin produksjon, må netteieren vurdere om nettet i området har ledig kapasitet, eller om det blir behov for nettiltak. 

I alle saker med volum som påvirker transmisjonsnettet må tilknytningen være avklart med Statnett, selv om tilknytningen skjer i lokalt nett. I boksen "Hvordan få nettilknytning?" forklarer vi hvordan dette avklares med oss. 

Statnett har de siste årene opplevd stor pågang i tilknytningssaker. Utviklingen i antall saker vitner om økt elektrifisering.

  • Det er flere steg på veien frem til nettilknytning – fra dere starter å jobbe med deres prosjekt, til nettavtalen er inngått og dere kan knytte dere til nettet. I alle saker med volum som påvirker...

  • Nettet på land og til havs er ett sammenhengende kraftsystem, og helhetlig planlegging er viktig for å utvikle nettet på en samfunnsmessig rasjonell måte. Dette betyr at kapasiteten på land og til...