Nettkapasitet til produksjon og forbruk

Alle som ønsker det skal ha tilgang til strømnettet. Dette er et viktig premiss i energiloven. Når et selskap eller en produsent henvender seg til en netteier med ønske om nettilknytning eller øke sitt forbruk eller sin produksjon, må netteieren vurdere om nettet i området har ledig kapasitet, eller om det blir behov for nettiltak. 

I alle saker med volum som påvirker transmisjonsnettet må tilknytningen være avklart med Statnett, selv om tilknytningen skjer i lokalt nett. I boksen "Hvordan få nettilknytning?" forklarer vi hvordan dette avklares med oss. 

Statnett har de siste årene opplevd stor pågang i tilknytningssaker. Utviklingen i antall saker vitner om økt elektrifisering. I boksen "Elektrifisering - hvor mange MW har kunder søkt om nettilknytning for?" finner dere informasjon om hvor mange henvendelser Statnett fikk i 2019.

På grunn av koronautbruddet er det forventet at fremdriften i flere av Statnetts pågående utredninger og investeringsprosjekter kan bli påvirket, og dermed også vår fremdrift i håndtering av tilknytningssaker. Det er viktig for oss å opprettholde god dialog med nettselskap og sluttkunder. Ta kontakt med tilknytningsansvarlig i ditt område om dere har konkrete spørsmål.