Gå til hovedinnhold

For deg som skal koble deg til nettet

De fleste tilfeller av tilknytning vil håndteres av lokale eller regionale nettselskaper.

Kontakt ditt lokale nettselskap for veiledning og bruk NVEs atlas for å finne dem. Tilknytning til transmisjonsnettet må avklares med Statnett. 

Reservering av kapasitet skjer etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Køen dannes etter tidspunkt for innsending av bestilling som oppfyller krav til modenhet. 

 

  • For å få tilknytning må det være ledig kapasitet til produksjon eller forbruk på alle nettnivåer i kraftsystemet. Dette må avklares med ditt lokale nettselskap.  Det er flere steg på veien frem til …

  • De første havvindområdene ble utlyst i mars 2023. Regjeringen har store ambisjoner og vi forventer flere utlysninger i årene fremover ​