image4lxbf.png

Statnett og Elvia har fått tillatelse av Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) om å få bygge ny Skyberg transformatorstasjon ved Mustadmarka i Gjøvik kommune. Den nye stasjonen skal erstatte dagens Vardal stasjon, som må fornyes for å sikre fortsatt trygg strømforsyning i området.

Nye Skyberg transformatorstasjon skal ligge ca. 7 km vest for dagens Vardal stasjon, i et skogsområde hvor eksisterende 300 kV ledning Fåberg - Røykås krysser eksisterende 132 kV Dokka - By. Den nye stasjonen vil bestå av et 420 (300) kV-transmisjonsnettanlegg og et 132 kV regionalnettanlegg, med transformering mellom anleggene. Videre vil Statnett legge om eksisterende 300 kV ledning og 132 kV ledninger, permanente og midlertidige hjelpeanlegg. 

Høringsuttalelser og Statnetts kommentarer til høringsuttalelser finnes på NVE sine sider.