Det grønne taktskiftet krever stor økning i kraftforbruket. Statnett og de regionale nettselskapene får stadig flere henvendelser fra ny industri som ønsker å knytte seg til strømnettet. 

Konkretisering av klimamålene og teknologiutvikling gjør at forbruket øker mye og raskt, og ny grønn industri er under etablering mange steder.

Statnett har derfor etablert ti ulike områder hvor vi har utviklet områdeplaner.

Områdeplanene sikrer et perspektiv på hele det geografiske området på tvers av nettnivåer og ser på både nettutvikling og systemdriftsvirkemidler. Planene vil også bidra til at man kan være mer i forkant med nettutviklingen.

Les om hvordan Statnett bygger ut nett her

Områdeplanene er en vitkig brikke i arbeidet med Systemutviklingsplanen (SUP) som offentliggjøres høsten 2023. Områdeplanene vil oppdateres annet hvert år.