Tverrfaglige analyser

For å fremme en rasjonell utvikling og drift av kraftsystemet har vi et sterkt tverrfaglig analysemiljø. Sammenhengene i kraftsystemet er komplekse og vi trenger god kompetanse innenfor både teknisk kraftsystemanalyse, analyser av leveringspålitelighet, markedsanalyse og samfunnsøkonomisk analyse for å forstå, tallfeste og utrede disse.

Åpen nettplanlegging

Statnett jobber for å gjøre nettplanleggingen mer transparent. Dette innebærer blant annet å synliggjøre vurderingene som ligger til grunn for våre investeringsbeslutninger. Vi har et mål om å publisere flere av våre analyser og utredninger. Disse kan være konseptvalgutredninger, analyser knyttet til spesifikke prosjekter eller grunnlagsarbeid. I tillegg utarbeider vi en Nettutviklingsplan og Kraftsystemutredning annet hvert år.

 

Her finner du alle våre publiserte rapporter