Målet med satsingen på forskning, teknologiutvikling og innovasjon innen energiområdet er å bidra til økt verdiskapning og en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energiressursene. Statnetts forsknings- og utviklingsmiljø skal fremme innovasjon fram mot realisering av et full-elektrifisert Norge og fokusere på løsninger som øker innovasjonstakten gjennom det grønne skifte.