Bærekraft

Statnett spiller en sentral rolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Samtidig må også Statnett selv omstille seg. Samfunnsoppdraget vårt innebærer et ansvar for å ivareta enkeltmennesker, lokalsamfunn, klima og natur i utviklingen av fremtidens kraftsystem.  

  • Statnett skal kutte utslipp i tråd med Parisavtalens mål. Våre største kilder til utslipp er knyttet til produksjon av materialer, uttak av natur, anleggsvirksomhet og SF6-gass.

  • Statnett ivaretar interessenter gjennom medvirkning og inkluderende planprosesser. Vi skal respektere menneskerettigheter og sørge for anstendige arbeidsforhold.

  • Statnett skal unngå bygging i verdifull og sårbar natur, redusere sitt fotavtrykk, minimere bygging i karbonrik natur og jobbe for naturpositiv nettutvikling.