Fremtiden er elektrisk

Kraftsituasjonen akkurat nå

  • Områdeplanene er et av Statnetts viktige verktøy for å levere på det grønne taktskiftet. Områdeplanene skal hjelpe Statnett og våre samarbeidspartnere med å oppnå mer helhetlige løsninger, tydelige …

  • I Norge er det Statnett som har oppgaven med å koordinere produksjon og forbruk av strøm slik at det til enhver tid er balanse i kraftsystemet.

  • Sikker strømforsyning, gode klimaløsninger og verdiskapning for samfunnet ligger til grunn for vår drift og utbygging av strømanlegg. Her kan du lese mer om hvordan vi planlegger våre tiltak og pro …

  • Energisystemet i Norden og Europa legges om i rekordfart og er på vei mot å bli utslippsfritt. Det innebærer mye høyere kraftforbruk, som i stor grad dekkes av ny vindkraft og solkraft. Det viser S …