Fremtiden er elektrisk

Statnett bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i kontakten året rundt.

Kraftsituasjonen akkurat nå

  • Hvert år inviterer Statnett gjester og egne krefter til å diskutere utviklingen innen energisystemet, klimatiltak og andre temaer som berører vår virksomhet. Se årets digitale konferanse her.

  • I Norge er det Statnett som har oppgaven med å koordinere produksjon og forbruk av strøm slik at det til enhver tid er balanse i kraftsystemet.

  • Sikker strømforsyning, gode klimaløsninger og verdiskapning for samfunnet ligger til grunn for vår drift og utbygging av strømanlegg. Her kan du lese mer om hvordan vi planlegger våre tiltak og...