Kraftsituasjonen akkurat nå
  • Energisystemet i Norden og Europa legges om i rekordfart og er på vei mot å bli utslippsfritt. Det innebærer mye høyere kraftforbruk, som i stor grad dekkes av ny vindkraft og solkraft. Det viser...

  • I Norge er det Statnett som har oppgaven med å koordinere produksjon og forbruk av strøm slik at det til enhver tid er balanse i kraftsystemet.

  • Sikker strømforsyning, gode klimaløsninger og verdiskapning for samfunnet ligger til grunn for vår drift og utbygging av strømanlegg. Her kan du lese mer om hvordan vi planlegger våre tiltak og...