Fremtiden er elektrisk

Kraftsituasjonen akkurat nå

  • Energisystemet i Norden og Europa legges om i rekordfart og er på vei mot å bli utslippsfritt. Det innebærer mye høyere kraftforbruk, som i stor grad dekkes av ny vindkraft og solkraft. Det viser S …

  • I Norge er det Statnett som har oppgaven med å koordinere produksjon og forbruk av strøm slik at det til enhver tid er balanse i kraftsystemet.

  • Sikker strømforsyning, gode klimaløsninger og verdiskapning for samfunnet ligger til grunn for vår drift og utbygging av strømanlegg. Her kan du lese mer om hvordan vi planlegger våre tiltak og pro …