Smestad-Sogn

Nye 420 kV kompakte stasjonsanlegg og 4,5 km ny kabel mellom Smestad og Sogn i Oslo.

Oversiktsbilde av Oslo

Lineskjøting på Sogn transformatorstasjon i sommer

I sommer pågår det lineskjøting på Sogn transformatorstasjon. Les mer om dette her: Sprengningsarbeid på Sogn transformatorstasjon i sommer | Statnett

Kabelforbindelsen Smestad-Sogn

Statnett fikk i 2016 konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å bygge en egen tunnel for de nye kablene mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner. Tunnel gir mange fordeler sammenlignet med grøft, og er en sikker, robust og fremtidsrettet løsning for hovedstrømnettet i Oslo. De nye kablene i tunnel ble ferdigstilt i august 2022. 

Smestad transformatorstasjon

Dagens transformatorstasjon på Smestad er fra 1952 og har nådd forventet levealder. Arbeidet med å oppgradere stasjonen er ferdigstilt. 

Det var i 2016 Statnett fikk konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat om å fornye kabelforbindelsene Smestad- Sogn, samt Smestad transformatorstasjon. Den nye stasjonen er bygd i den nye fjellhallen på Smestad. Selv om stasjonen er ferdigstilt, gjenstår det noe arbeid med å legge om fra gammelt til nytt anlegg. 


Sogn transformatorstasjon

Sogn transformatorstasjon ble satt i drift første gang i 1949. Hovedtyngden av komponenter i anlegget er fra 1960 og har nådd forventet levealder. 

Arbeidene med å fornye Sogn transformatorstasjon er ferdigstilt, men det gjenstår noe arbeid med å legge om fra gammelt til nytt anlegg. Deler av utendørsanlegget planlegges revet  vinteren 2023/2024.

Det var i 2018 Stantett fikk konsesjon av NVE om å fornye Sogn stasjon, og bygge et nytt gassisolert kompaktanlegg.