Kontakt alltid ditt lokale nettselskap for første veiledning

I alle saker med økt effektutveksling som påvirker transmisjonsnettet må tilknytningen være avklart med Statnett.

Ved tilknytning til et lokalt nettselskap er det nettselskapet som gjennomfører avklaringen med Statnett på vegne av deg som sluttkunde. Her finner du lenke til NVEs atlas hvor du kan finne ditt nettselskap på kartet etter du har filtrert under "nettanlegg" og "områdekonsesjonærer" i kolonnen til venstre.

Ditt lokale nettselskapet og Statnett vurderer om det er aktuelt med direkte tilknytning

I de aller fleste tilfeller vil tilknytning av nye nettkunder skje via et lokalt eller regionalt nettselskap. Det er kun ved større effektutvekslinger fra størrelsesorden 300 MW og oppover at det kan være aktuelt å vurdere direkte tilknytning til transmisjonsnettet. Det er det lokale nettselskap som sammen med Statnett vurderer om det er aktuelt med direkte tilknytning. Som første steg skal derfor alltid henvendelsen om behov for kapasitet gå til ditt lokale nettselskapet.

De vil veilede deg gjennom sin prosess, og henvender seg til Statnett for å avklare kapasiteten i transmisjonsnettet. Dersom lokalt nettselskap og Statnett vurderer at prosjektet bør tilknyttes direkte til transmisjonsnettet, vil kundedialogen bli overført til Statnett og følge vår prosess for direktekunder. Som regel vil dette kun være aktuelt for et fåtall industrikunder med spesielt stort kraftbehov eller store kraftprodusenter. For alle andre kunder vil dialogen være med det lokale nettselskapet.

Vil du vite mer?

Her gir vi en oversikt over de ulike stegene i prosessen, både for lokale nettselskaper og for våre direktekunder. Nederst på siden finner du også svar på ofte stilte spørsmål, skjema for å sende forespørsel om kapasitet og kontaktinformasjon.