Songa koblingsstasjon ligger i Vinje kommune i Vestfold og Telemark fylke og ble bygget i 1964. Stasjonen består av et utendørs luftisolert 300 kV koblingsanlegg og er et viktig knutepunkt for å overføre kraft fra Vestlandet og til forbruksområdene i øst, samt for å håndtere flyt til og fra mellomlandsforbindelsene.

Selve kontrollanlegget er fra 1990, og har nådd teknisk levetid. Det er behov for å utbedre anleggsdeler som ikke tilfredsstiller dagens krav. Oppgradert kontrollanlegg vil flyttes inn i det nye kontrollbygget.

Fremdriftsplan

Anleggsarbeidene startet opp våren 2023. Blant tiltakene som skal gjøres er grunnarbeider for nytt kontrollbygg og garasje, omlegging av vei til stasjon og etablering av nytt gjerde, grave ny kabelføring fra Songa koblingsstasjon, langs adkomstveien til koplingsstasjonen og gjennom Fylkesvei 362, før den føres opp til Statkraft sitt fjellanlegg/kraftverk. 

Våren 2024: Ferdigstille kontrollbygg og garasjebygg.

Våren 2025: Riving av dagens bygg og ferdigstille arealer