Vår første prioritet er at alle skal komme trygt hjem. Vi har de to siste årene gjennomført to strategiske initiativ for å forebygge alvorlige HMS-hendelser:

  • Sikkerprogrammet som har involvert alle ansatte med formål å etablere en felles sikkerhetskultur i selskapet. 

 

  • HMS Handlingsplan (K4) som ble startet opp for å forebygge alvorlige HMS-hendelser knyttet til prosjektporteføljen vår. En rekke prosesser og arbeidsrutiner er etablert eller forbedret, og disse har skapt varige endringer av stor betydning for personsikkerheten. Et resultat av handlingsplanen er våre ni livreddende regler.

Her kan du lese om hvordan Statnetts fjordspennteknikere og linjemontører trener på arbeid i høyden