Det er et overordnet mål at alle skal komme trygt hjem, hver dag. Å få til dette krever høy bevissthet, godt samarbeid og tiltak på mange plan. Dette betyr kontinuerlig jobbing og inkluderer alle ledere, ansatte og leverandører. Statnett jobber med atferd og holdninger hos den enkelte, og fokuserer på planlegging og løsningsvalg, risiko- og prosjektstyring, ledelse og kompetanse.

Her kan du lese om hvordan Statnetts fjordspennteknikere og linjemontører trener på arbeid i høyden

Statnett har etablert ni livreddende regler som skal være en del av ryggmargsrefleksen vår og representerer måten vi i Statnett arbeider på og synliggjør eksternt hva vi står for. De utvalgte reglene er de viktigste vi har, de er observerbare og tar tak i våre HMS-utfordringer: