Aktuelt

Avgrens søket ditt:
 • Elisabeth Vike Vardheim, som i dag er konserndirektør for Nett i Statnett, vil fra 1. juni bli konstituert som konsernsjef. Hun vil fungere inntil det er ansatt en ny.

 • - Artikkel

  Samarbeider for gode nettløsninger i Nordsjøen

  I toppmøtet i Esbjerg i 2022 og senere i Oostende i fjor stadfestet ni land rundt Nordsjøen en ambisjon om å utvikle 300 GW fornybar energi til havs innen 2050. I etterkant av toppmøtene har de sys …

 • - Artikkel

  Lederskifte i Statnett

  Konsernsjef i Statnett Hilde Tonne har i dag varslet styret om at hun ønsker å fratre sin stilling så snart en etterfølger er på plass. Tonne har vært konsernsjef siden 2021.

 • - Artikkel

  Statnett etablerer nytt, grønt rammeverk

  Statnett har oppdatert sitt rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner, og opprettholder toppkarakteren "Dark Green". Den uavhengige vurderingen bekrefter Statnetts bidrag til det grønne skift …