Møter og arrangementer

Her finner du oversikt over våre møter, forum og arrangementer.

Avgrens søket ditt:
 • Forum for systemtjenester er en arena for å avdekke og diskutere både aktørenes og systemansvarliges erfaringer og behov knyttet til systemtjenester.  

 • - Artikkel

  Avregningskonferansen

  Vi arrangerer årlig en konferanse for avregningsmiljøene i Norge, som omhandler temaer knyttet opp til prosessene i og rundt oppgjørene i kraftmarkedet.

 • - Artikkel

  Fosweb dialogforum 2019

  Statnett som systemansvarlig arrangerte dialogforum for innrapporteringsløsningen Fosweb 19.06.2019. Her finner du referat og presentasjoner fra møtet.

 • - Artikkel

  Statnett inviterer til Systemoperatørforum 2019

  Kraftsystemet er i stor forandring. Vi som bransje må følge opp med effektive systemer, markeder og andre løsninger som ivaretar forsyningssikkerheten. Samtidig må løsningene bidra til at...