Møter og arrangementer

Her finner du oversikt over våre møter, forum og arrangementer.

Avgrens søket ditt:
 • - Artikkel

  Kundeforum for balanseavregning

  Kundeforum for balanseavregning er et informasjons- og diskusjonsforum med en rådgivende rolle ovenfor Statnett. Formålet er å bidra til utvikling av balanseavregningstjenesten for å fremme...

 • - Artikkel

  Avregningskonferansen

  Vi arrangerer årlig en konferanse for avregningsmiljøene i Norge, som omhandler temaer knyttet opp til prosessene i og rundt oppgjørene i kraftmarkedet.

 • - Artikkel

  Markeds- og driftsforum

  Hovedformålet med markeds- og driftsforum er at vi skal få strategiske innspill og råd i saker knyttet til drifts- og markedsforhold.

 • - Artikkel

  IKT-gruppe for systemtjenester og balanseansvaret

  KT-gruppe for systemtjenester og balanseansvaret (ISB) fungerer som koordineringsforum mellom aktørene i bransjen og Statnett, og fokuserer spesielt på endringer i funksjonalitet med IKT grensesnit...