Møter og arrangementer

Her finner du oversikt over våre møter, forum og arrangementer.

Avgrens søket ditt:
 • - Artikkel

  Kundeforum for balanseavregning

  Kundeforum for balanseavregning er et informasjons- og diskusjonsforum med en rådgivende rolle ovenfor Statnett. Formålet er å bidra til utvikling av balanseavregningstjenesten for å fremme...

 • - Artikkel

  IKT-gruppe for systemtjenester og balanseansvaret

  IKT-gruppe for systemtjenester og balanseansvaret (ISB) fungerer som koordineringsforum mellom aktørene i bransjen og Statnett, og fokuserer spesielt på endringer i funksjonalitet med IKT...

 • - Artikkel

  Forum for systemtjenester

  Forum for systemtjenester er en arena for å avdekke og diskutere både aktørenes og systemansvarliges erfaringer og behov knyttet til systemtjenester.