Utvikling av kraftsystemet

Gjennom rollen som systemansvarlig har Statnett et helhetlig ansvar for rasjonell drift og utvikling av kraftsystemet og kraftmarkedet. Her kan du lese mer om våre utviklingsplaner.