Bli bedre kjent med Statnett

Her kan du bli bedre kjent med Statnett og hva vi jobber med.

  • De nye strømkablene til England og Tyskland har innvirkning på strømprisen med noen øre/kWh i gjennomsnitt over tid.  Nøyaktig hvor mye kablene vil påvirke strømprisen i årene som kommer vil avheng...

  • I et værbasert kraftsystem som det norske, vil kraftsituasjonen variere mellom de ulike regionene, og det er ikke tilstrekkelig kapasitet i strømnettet til å utjevne disse forskjellene i alle...