Bli bedre kjent med Statnett

Her kan du bli bedre kjent med Statnett og hva vi jobber med.

  • De nye strømkablene til England og Tyskland har innvirkning på strømprisen med noen øre/kWh i gjennomsnitt over tid.  Nøyaktig hvor mye kablene vil påvirke strømprisen i årene som kommer vil avheng...

  • Statnett har ansvar for transmisjonsnettet, som binder strømnettet i ulike områder i Norge  sammen. For at systemet skal fungere, må det være balanse mellom hvor mye vi bruker og hvor mye strøm vi...