Gå til hovedinnhold

Bli bedre kjent med Statnett

Her kan du bli bedre kjent med Statnett og hva vi jobber med.

  • Utvekslingskapasitet mot utlandet er en integrert og viktig del av det norske sentralnettet. Økt kapasitet vil bedre norsk forsyningssikkerhet, tilrettelegge for norsk verdiskaping og bidra til fre …

  • I et værbasert kraftsystem som det norske, vil kraftsituasjonen variere mellom ulike deler av landet, og det er ikke tilstrekkelig kapasitet i strømnettet til å utjevne forskjellene i alle situasjo …