Hovedstrømledning i Grenland
Hovedstrømledning i Grenland

– Vi må bygge ut kapasiteten i strømnettet i rekordfart og vi må bygge mest mulig effektivt. At vi får bærekraftig finansiering som bidrar både til økt kapasitet og det grønne skiftet er en viktig forutsetning for å nå målene våre, sier Cathrine Lund Larsen, konserndirektør og CFO i Statnett. 

Tidligere i år fikk Statnett nytt rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket er i samsvar med EUs taksonomi for bærekraftige virksomheter. 19. juni plasserte Statnett totalt 3,2 mrd. kroner i nye, grønne obligasjonslån, denne gang i det skandinaviske obligasjonsmarkedet. Totalt har Statnett hentet nesten 12 milliarder kroner i nye lån hittil i år.  

Danske Bank, DNB Markets, Handelsbanken og SEB var tilretteleggere for transaksjonen 19. juni. 

Statnetts rammeverk får karakteren “Dark Green” (mørkegrønn) fordi selskapets aktiviteter er klimavennlige og bidrar til å nå målet om et nullutslippssamfunn. Grønne obligasjoner er lån som finansierer miljøvennlige formål, og flere internasjonale investorer ønsker nå å finansiere bærekraftige prosjekter.  

Konserndirektør i Økonomi&Finans i Statnett Cathrine Lund Larsen
Konserndirektør i Økonomi & Finans i Statnett, Cathrine Lund Larsen

–  Bærekraft er integrert i alle våre planer og prosesser for at vi skal kunne nå ambisjonene våre. Strømnettet vårt må bygges med minst mulig avtrykk på miljøet, i god dialog med berørte parter og så effektivt som mulig, sier Cathrine Lund Larsen. 

Shades of Green-metodikken er utviklet av norske CICERO for å vurdere miljøeffekten av finansieringsrammeverk, som grønne obligasjoner, og er nå en del av S&P Global.