Oslo by om sommernatten

De to jordkabelforbindelsene som i dag går mellom Sogn og Ulven er fra 1950- og 60-tallet, og må derfor erstattes for å sikre trygg strømforsyning i og rundt Oslo i fremtiden. 

Hva skjer nå? (Uke 22, 23 og 24)

Rektorhaugen

Vår entreprenør AF gruppen fortsetter arbeidet med å rigge seg til på anleggsområdet. Støyskjermer og anleggsporter er snart montert. I uke 23 starter sannsynligvis arbeidet med forskjæring opp (området foran tunnelåpningen). I uke 24 vil selve sprengningsarbeidet starte opp. I denne perioden vil man kunne høre lyd fra borearbeidene og massehåndtering, samt høre drønn når det sprenges. Statnett har fått tillatelse til å utføre støyende arbeider utover det de generelle retningslinjene tilsier. Mer om dette her. Det vil i denne perioden være mulig å søke om alternativ overnatting.

Ulven

På Ulven fortsetter tilriggingsarbeidet på anleggsområdet. I uke 22 starter AF gruppen sannsynligvis med å rense fjellet som forberedelse før sprengningsarbeidet. Fra uke 24 vil sprengningsarbeidet starte opp. I denne perioden vil man kunne høre lyd fra borearbeidene og massehåndtering, samt høre drønn når det sprenges.

Varsling i forkant av sprengning.

Når det sprenges, vil dette varsles med en høy sirene. På www.nabovarsling.no kan du abonnere på sms-varsling for "Kabeltunnel Sogn-Ulven. Du vil da motta en sms 30 minutter før sprengning.

Arrangerer nye nabomøter 6. og 7. juni

I forbindelse med at Statnett har startet opp anleggsarbeid og skal i gang med tunnelarbeider mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner, inviterte vi til nabomøter 25. og 26. april. Dessverre oppstod det store forsinkelser hos trykkerifirmaet vi bruker til å sende ut brevene, noe som førte til at brevene datert 29. mars ble postlagt for sent og dermed ikke kom frem i tide.

Dette beklager vi! For å sikre at alle får tilstrekkelig informasjon, inviterer vi til et nye nabomøter 6. og 7. juni. På møtene vil vi informere om anleggsarbeidene og svare på spørsmål.

Rektorhaugen

  • Tid: Tirsdag 6. juni kl. 18.00
  • Sted: på Meet Ullevaal, Sognsveien 77 C på/i Ullevål stadion Meet

Ulven

  • Tid: Onsdag 7. juni kl. 18.00
  • Sted: på Quality Hotel 33 (øst for Økernsenteret).

 

Tilstøtende prosjekter

Sogn transformatorstasjon er bygd om for å tåle en fremtidig spenningsheving til 420 kilovolt. Ulven transformatorstasjon vil også oppgraderes for fremtidig spenningsheving til 420 kilovolt.