Oslo by om sommernatten

De to jordkabelforbindelsene som i dag går mellom Sogn og Ulven er fra 1950- og 60-tallet, og må derfor erstattes for å sikre trygg strømforsyning i og rundt Oslo i fremtiden. 

Hva skjer nå? Uke 40-41

Rektorhaugen

Ved utgangen av september har tunnelen kommet et stykke innenfor tunnelåpningen. Sprengningssalvene er kraftigere enn ved oppstart av tunnelarbeidene. For hver sprengning vil tunnelen komme lengre og dypere ned. Arbeidssyklusen innebærer boring, sprøyting av "tettmasse" inn i hullene og sprengning. Deretter transporteres de utsprengte massene ut. 

Ulven

Ved utgangen av september har tunnelen kommet et stykke innenfor tunnelåpningen. Arbeidssyklusen innebærer boring, sprøyting av "tettmasse" inn i hullene og sprengning. Deretter transporteres de utsprengte massene ut. 
 

Varsling i forkant av sprengning

Husk at på www.nabovarsling.no kan du abonnere på sms-varsling for "Kabeltunnel Sogn-Ulven". Du vil da motta en sms 30-60 minutter før sprengning. Mer om det her.

Alternativ overnatting

Dersom du har behov for alternativ overnatting i perioden vi er like i nærheten av din bolig, kan du søke om det ved å sende en epost til storoslo@statnett.no. I søknaden er det viktig at du skriver en kort begrunnelse for hvorfor du/dere ønsker alternativ overnatting på hotell, og hvor mange det gjelder (voksne og barn). 

Tilstøtende prosjekter

Sogn transformatorstasjon er bygd om for å tåle en fremtidig spenningsheving til 420 kilovolt. Ulven transformatorstasjon vil også oppgraderes for fremtidig spenningsheving til 420 kilovolt.