Bilde av tunnelarbeid

De to jordkabelforbindelsene som i dag går mellom Sogn og Ulven er fra 1950- og 60-tallet, og må derfor erstattes for å sikre trygg strømforsyning i og rundt Oslo i fremtiden. 

Følg med på fremdriften

Er du nysgjerrig på hvor langt tunnelarbeidene er kommet, kan du besøke vår kartportal. 

Hva skjer nå?

Rektorhaugen

I januar har tunnelen kommet ca 350 meter og ligger ca 35 meter under bakken. Hvor langt tunnelen er drevet kan ses i vår kartløsning. For de nærmeste naboene kan sprengsalvene oppleves ubehagelige. Støy fra sprengning høres godt, men lyden er kortvarig. Rystelsene fra sprengningsarbeidene vil kunne merkes godt og i et betydelig større område, men huset ditt tåler dette fint. Vi overvåker rystelsene ved hver sprengning. For hver sprengning vil tunnelen komme lengre og dypere ned. Arbeidssyklusen innebærer boring, sprøyting av tettmasse og sprengning. Deretter transporteres de utsprengte massene ut.

Siden tidlig i høst har det ikke vært boret på natt, på grunn av at støynivået var høyt. Tunnelen er nå dypere og det er gjennomført målinger innendørs i de nærmeste boligene som viser at lyden fra boring er under grenseverdien for nattarbeider (01:00-07:00). Dette innebærer at boring vil kunne skje også på nattestid fremover. I tidsrommet 23:00-01:00  gjennomføres ikke boring. Selv om målingene viser lave verdier for støy er det svært individuelt hvordan boringen oppleves. Dersom du opplever at boringen på natt forstyrrer nattesøvnen, er det mulighet for å få alternativ overnatting på hotell når det jobbes nær din bolig.

Ulven

Adkomsttunnelen er fullført, og arbeidet fortsetter med å etablere en omlastehall i tunnelen for å gjøre trafikkavviklingen i området enklere ved at biler kan møtes i tunnelen. Videre starter arbeidet med kabeltunnelen i retning Sogn. Støy fra sprengning høres godt, men lyden er kortvarig. Rystelsene fra sprengningsarbeidene merkes godt og i et betydelig større område enn den høres. Vi overvåker rystelsene ved hver sprengning. Arbeidssyklusen innebærer boring, sprøyting av "tettmasse" inn i hullene og sprengning. Deretter transporteres de utsprengte massene ut.

Varsling i forkant av sprengning

Husk at på www.nabovarsling.no kan du abonnere på sms-varsling for "Kabeltunnel Sogn-Ulven". Du vil da motta en sms innen 60 minutter før sprengning. Mer om det her.

Alternativ overnatting

Dersom du har behov for alternativ overnatting i perioden vi er like i nærheten av din bolig, kan du søke om det ved å sende en epost til storoslo@statnett.no. I søknaden er det viktig at du skriver en kort begrunnelse for hvorfor du/dere ønsker alternativ overnatting på hotell, og hvor mange det gjelder (voksne og barn). 

Tilstøtende prosjekter

Sogn transformatorstasjon er bygd om for å tåle en fremtidig spenningsheving til 420 kilovolt. Ulven transformatorstasjon vil også oppgraderes for fremtidig spenningsheving til 420 kilovolt.