Gå til hovedinnhold

Bamble-Rød

Ny 420 kV kraftledning.

For å forbedre forsyningssikkerheten på Sørlandet og legge til rette for økt kraftutveksling har Statnett bygget en ny kraftledning fra Herum i Bamble til Rød i Skien. Den nye ledningen er 34 km lang. Det er også bygget ny transformatorstasjon i både Bamble og Grenland.