Våre etiske retningslinjer innebærer at i Statnett:

  • Er etisk adferd en integrert del av vår virksomhet
  • Etterlever vi lover og regler, og handler i tråd med våre verdier og våre prinsipper i alt vi gjør
  • Søker vi råd om og diskuterer åpent etiske dilemmaer
  • Sier vi ifra når vi observerer kritikkverdige forhold og varsler om brudd på Statnetts etiske prinsipper
  • Krever vi at leverandører og samarbeidspartnere følger etiske standarder som samsvarer med våre etiske prinsipper

I tillegg til å være i samsvar med lover og regler, bygger Statnetts etiske retningslinjene på internasjonale standarder og prinsipper Statnett ønsker å opptre i samsvar med, inkludert FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. 

Statnett har krav på seg om bærekraftig oppnåelse av våre mål. Bærekraft i Statnett handler om å ta ansvar for mennesker, samfunn, natur, miljø og klima.  Bærekraft er et gjennomgående premiss for alle våre etiske prinsipper.

Du finner våre etiske retningslinjer i dokumentlista lenger ned på denne siden.

Etikk- og varslingsutvalg

Etikk- og varslingsutvalget gir veiledning til ansatte, ledere og andre berørte parter i forhold som kan vurderes som kritikkverdige. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være forhold som er i strid med loven eller våre etiske retningslinjer, dårlig arbeidsmiljø, trakassering, ukultur eller annen skadelig aktivitet.

Etikk- og varslingsutvalget tar imot og rapporterer henvendelser fra alle som har observert urett og feil begått av Statnett, våre ansatte, vår ledelse eller leverandører. Utvalget rapporterer direkte til vår konsernsjef og Statnetts styre.