Publikasjonene under inneholder arbeidsgruppens synspunkter og posisjoner relatert til utviklingen av havvind. ​Etter møtene publiserer vi opptakene fra informasjonsmøtene i en kort periode.