Informasjonsmøter fra arbeidsgruppe 3- Infrastruktur og utvikling av nett til havs. En del av samarebeidsforum