Under viser vi opptak av informasjonsmøtene vi har hatt etter hvert arbeidsmøte