Transformatorstasjon

Frogner transformatorstasjon ble satt på drift i 1973 og er en sentral koblingsstasjon i Statnetts transmisjonsnett.

Det er nå et behov for å fornye stasjonen for å håndtere fremtidens krav til elektrifisering. Det forventes forbruksvekst i området, og det er et behov før økt kapasitet.

Vi har sett flere mulige løsningsforslag. I arbeidet med konsesjonssøknaden vil Statnett ha dialog med berørte parter i området. Etter planen vil vi sende konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innen utgangen av 2021.