Transformatorstasjon og mye grønt gress, kratt og skog rundt

Statnett fornyer og utvider Rød transformatorstasjon. Bakgrunnen er anleggets alder, behov for et nytt kontrollanlegg og planer om nytt datasenter i Skien som vil kreve et betydelig effektuttak. 

Statnett har installert tre nye transformatorer, tre nye trafosjakter og bygd nye 132 kV felt i anlegget. Det er installert nytt kondensatorbatteri og bygd tilhørende felt på 420 kV. Nytt administrasjonsbygg og garasjeanlegg er også på plass. Tiltakene har bidratt til økt transformatorkapasitet i transformatorstasjonen for større effektuttak.

Statnett ønsker å tilrettelegge for videre utvikling av stasjonen, slik at en planlagt overgang fra 300 til 420 kV i ca. 2040 skal være forberedt. Statnetts planer er koordinert med planene til Lede.

Dronefilm fra trafotransporten til Rød 12. august: