Nyheter for aktører i kraftbransjen

Avgrens søket ditt:
  • De nordiske TSOene har som mål å gå over til én pris og én posisjon for ubalanseoppgjør fra 1. november 2021. Tidligere var planen å gå over fra dagens oppgjørsmodell i løpet av andre kvartal 2021.

  • - Artikkel

    Nasjonalt kraftsystemmøte

    Vi arrangerer nasjonalt kraftsystemmøte 22. oktober!