Nyheter for aktører i kraftbransjen

Nå kan du abbonere på nyheter spesielt rettet mot kraftbransjen

Du kan melde deg på ved å klikke på rød "knapp" der det står Nyhetsbrev til høyre på siden, og der registrere de varsler du ønsker. Du kan når som helst melde deg av igjen.

Avgrens søket ditt:
  • De nordiske TSOene bekrefter oppstartsdato for innføring av én pris og én posisjon for ubalanseoppgjør i Norge og Norden til 1. november 2021 kl. 00:00 CET.

  • Fredag 1. oktober starter fysisk overføring av kraft på den nye kabelen mellom Norge og Storbritannia. Forbindelsen har gjennomgått ulike tester de siste tre månedene, og er nå klar for prøvedrift ...

  • Det vil skje en trinnvis endring av aFRR-kapasitetsmarkedet gjennom det kommende året. RME har godkjent vilkår for det første trinnet, som innebærer at et nytt nasjonalt kapasitetsmarked for aFRR k...

  • Fra 2021 kan alle norske nettselskap knytte ny produksjon og nytt forbruk til kraftnettet med vilkår om å redusere produksjon eller forbruk, når det er nødvendig for å opprettholde en sikker strømf...