Høringer og konsultasjoner

Her finner du våre høringer og konsultasjoner. Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, eller til kontaktperson for de enkelte høringene.

Nå kan du abonnere på høringer og konsultasjoner

Du kan melde deg på ved å klikke på rød "knapp" der det står Nyhetsbrev til høyre på siden, og der registrere de varsler du ønsker. Du kan når som helst melde deg av igjen.

Avgrens søket ditt:
  • Systemansvarlig sender forslag til oppdaterte retningslinjer for vår utøvelse av forskrift om systemansvaret (fos) §§ 5, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12 og 14, samt energilovforskriften (enf) § 6-1 på høring ...

  • - Artikkel

    Høring: Revidert Nettavtale for transmisjonsnettet

    Statnetts Nettavtale er en standardavtale som regulerer tilknytning og bruk av elektrisk anlegg som er direkte tilknyttet transmisjonsnettet (tidligere sentralnettet). Taktskiftet i elektrifisering...

  • OPPDATERT 23. MARS: Dette er en høring om utkast til felles strategi for de nordiske TSOene (Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid) for å møte utviklingen innen vind og sektorkobling. Bå...

  • Den europeiske markedskoplingen (SDAC) skal gjennomføre en test/treningsøkt av dekopling den 3. mars 2021. I den forbindelse ønsker de europeiske TSOene å gi markedsdeltakerne muligheten til å...