Høringer og konsultasjoner

Her finner du våre høringer og konsultasjoner. Høringssvar sendes til firmapost@statnett.no, eller til kontaktperson for de enkelte høringene.

Nå kan du abonnere på høringer og konsultasjoner

Du kan melde deg på ved å klikke på rød "knapp" der det står Nyhetsbrev til høyre på siden, og der registrere de varsler du ønsker. Du kan når som helst melde deg av igjen.

Avgrens søket ditt:
  • OPPDATERT 23. MARS: Dette er en høring om utkast til felles strategi for de nordiske TSOene (Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid) for å møte utviklingen innen vind og sektorkobling. Bå...

  • Den europeiske markedskoplingen (SDAC) skal gjennomføre en test/treningsøkt av dekopling den 3. mars 2021. I den forbindelse ønsker de europeiske TSOene å gi markedsdeltakerne muligheten til å...

  • Systemansvarlig sender forslag til oppdaterte vilkår for aFRR (også kalt sekundærreserver) på høring i bransjen. Vilkårsdokumentet er et vedlegg til retningslinjer for forskrift om systemansvaret...

  • De nordiske TSOene har utviklet nye tekniske vilkår for FCR-N og FCR-D (primærreservene) for å møte fremtidens behov for stabilitet i kraftsystemet, og åpner for tilbakemelding på utkastet slik det...