Reservemarkeder

Kraftsystemet utsettes kontinuerlig for påvirkninger som kan forstyrre balansen. For å håndtere ubalanse, må kraftsystemet ha tilstrekkelig med reserver. Både primær-, sekundær- og tertiærreserver anskaffes gjennom markedsløsninger. 

 

Logg inn på ekstranettjenester