Gå til hovedinnhold

Reservemarkeder

Kraftsystemet må være i balanse til enhver tid, men utsettes kontinuerlig for påvirkninger som kan forstyrre balansen. Dette håndteres ved å benytte ulike reserveprodukter. I Norge brukes fire forskjellige typer reserver: primær-, sekundær- og tertiærreserver og raske effektreserver. Disse har alle ulikt formål, responstid og egenskaper, men med den felles hensikten om å alltid holde kraftsystemet i balanse.

Logg inn på ekstranettjenester