Gå til hovedinnhold

Havvind

Nettet på land og til havs er ett sammenhengende kraftsystem, og helhetlig planlegging er viktig for å utvikle nettet på en samfunnsmessig rasjonell måte. Dette betyr at kapasiteten på land og til havs, og aktørenes planer, må ses i sammenheng.