Tall og data fra reservemarkeder

Fra og med 6. desember 2021 ligger volum og priser for aFRR her