Transformatorstasjon

Denne skal plasseres i en ny transformatorsjakt, som også skal bygges. Alt arbeidet skal skje innenfor eksisterende stasjonsområde.

 

Dagens transformatorstasjon er fra 1969, og har to transformatorer. Det er den eldste av disse som skal skiftes til en ny og større transformator. 

Det skal bygges ny sjakt for den nye transformatoren på Statnetts eiendom, ved siden av dagens transformatorsjakt. Arbeidet er nødvendig for å sikre fortsatt trygg strømforsyning til Lørenskog kommune.

Prosjektet er en del av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre trygg strømforsyning i og rundt Oslo. Les mer om Nettplan Stor-Oslo her.