Transformatorstasjon

Denne er plassert i en ny transformatorsjakt, som også er bygget.

 

Dagens transformatorstasjon er fra 1969, og har to transformatorer. Det er den eldste av disse som har blitt skiftet til en ny og større transformator. 

Det har blitt bygget en ny sjakt for den nye transformatoren på Statnetts eiendom, ved siden av dagens transformatorsjakt. Arbeidet har vært nødvendig for å sikre fortsatt trygg strømforsyning til Lørenskog kommune.