imageww4ah.png

Statnett har påbegynt arbeid for å oppgradere og fornye kraftledningen mellom Lillehammer og Oslo. Den nye ledningen skal være dimensjonert for fremtidig 420 kV.

I forbindelse med oppgraderingen, er det behov for å bygge en ny transformatorstasjon på Lillehammer og i Gran kommune. Statnett vurderer flere ulike plasseringer for de nye transformatorstasjonene.

Statnett sendte melding til Norges vassdrags- og energidirektorat i september 2022 om strekningen Lillehammer-Gran. NVE har sendt meldingen på høring og alle høringsinnspillene er samlet på NVEs sider. Trasé fra Gran videre til Oslo avhenger av nettutviklingen i området nordøst for Ulven stasjon og vil bli meldt på et senere tidspunkt.