Oslo by med store lysende bygninger om kvelden

Ulven transformatorstasjon i Oslo har nådd teknisk levealder, og den må derfor fornyes for å håndtere fremtidens krav til elektrifisering. Det forventes forbruksvekst i området, og det er et behov før økt kapasitet.

I arbeidet med konsesjonssøknaden har Statnett vært i dialog med berørte parter i området, og vi har utredet flere mulige løsningsforslag. Konsesjonssøknaden ble sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i august 2021 og oppdatert i juni 2022. NVE har gitt Statnett konsesjon til å oppgradere og utvide Ulven transformatorstasjon. Mer informasjon på NVEs sider.