Vi tilbyr blant annet sommerjobber, traineeprogrammer, lærlingordninger og faglig hjelp i forbindelse med bachelor- og masteroppgaver. Hvis du har spørsmål om de ulike tilbudene i Statnett, kan du sende en e-post til: studentkontakt@statnett.no.

 

Traineestillinger

Statnetts traineer får en unik mulighet til å bidra til utviklingen av Statnett. Som trainee får du utfordrende arbeidsoppgaver som er tilpasset din faglige bakgrunn og interesser. Vi tilbyr arbeidsopphold innenfor flere deler av organisasjonen, noe som gir muligheter for solid tverrfaglig og personlig utvikling. Programmet har en varighet på 18 måneder med mulighet for utplasseringsopphold på vårt kontor i Brussel, ved Svenska Kraftnät eller ved Energinet i Danmark.

For å være aktuell som trainee bør du ha en masterutdannelse (evt. minimum 5 års høyskoleutdannelse) innen elkraft, energi og miljø, bygg, IT, indøk eller andre relevante fagretninger.

Vi lyser ut traineestillinger hver høst med oppstart september året etter.

Trainee i Statnett

Sommerprosjektet KUBE

Hver sommer får seks studenter mulighet til å jobbe med en av Statnetts fremtidige utfordringer. Vi søker nå studenter til KUBE 2022. Les mer om KUBE-prosjektet, se videoer og hør fra tidligere studenter på denne siden. 

Sommerjobb

Statnett tilbyr sommerjobber til 50-100 studenter og unge hver sommer. Vi tilbyr både kvalifiserende jobber for ingeniør- og sivilingeniørstudenter, samt oppgaver som kan utføres uten spesielle forkunnskaper.

Sommerjobb i Statnett gir deg relevant erfaring og innsikt i det norske kraftsystemet, og er en fin inngangsportal for mulig videre karriere i Statnett. De fleste jobbene er ved vårt hovedkontor i Nydalen i Oslo, men det finnes også muligheter i andre deler av landet.

Faglig hjelp og støtte til bachelor- og masteroppgaver

Mange studenter skriver prosjektoppgaver hos Statnett. Vi tilbyr faglig hjelp og støtte gjennom din egen kontaktperson, og enkel tilgang til informasjon. Flere av dem som har skrevet oppgave sammen med oss har i ettertid fått sommerjobb, traineestilling og fast jobb i Statnett. 

Ønsker å skrive oppgave hos oss? Da kan du sende inn din idé i prosjektskjemaet vårt. Vi tar kun imot oppgaveideer gjennom dette skjemaet, og går gjennom henvendelsene to ganger årlig: 15. november og 15. april. Kort tid etter dette sender vi ut svar, i god tid før innmeldingsfristen ved universitetene.

Er du ute etter data til en oppgave, anbefaler vi at du sjekker ut denne siden.

Lærling

Vi tar hvert år inn motiverte og lærevillige energimontørlærlinger fra hele landet, fortrinnsvis elever fra VG2 Elenergi. Som lærling i Statnett vil du bidra til å ivareta den løpende forsyningssikkerheten og sikre at det kontinuerlig leveres strøm til alle forbrukere i Norge.

Vi skiller mellom læringer ved stasjonsgrupper og lærlinger ved ledningsområder, som hovedsakelig jobber på henholdsvis koblingsstasjoner og luftledninger. I løpet av læretiden vil du arbeide på tvers av grupperingene.

Læretiden går normalt over to og et halvt år. Du gjennomfører teorieksamen på VG3-nivå i energimontørfaget etter ca. ett og et halvt år med opplæring underveis. Læretiden avsluttes med praktisk fagprøve. 

Stillingsannonsene blir lagt ut i januar/februar med søknadsfrist i mars. Utvelgelsesprosessen foregår i april og mai, og oppstart er i august. Har du spørsmål, kan du sende e-post til: laerling@statnett.no.