Styre og ledelse

Her kan du bli bedre kjent med vårt styre og vår ledelse.

Her finner du høyoppløselige bilder av vår ledelse eller våre styremedlemmer for nedlasting.

Statnetts styre

Jon Fredrik Baksaas
Jon Fredrik Baksaas
Styreleder

Valgt inn i 2018, styreleder fra 2018.

Arbeidserfaring: Konsernsjef i Telenor 2002-2015. Før det en rekke sentrale stillinger i Telenor. Erfaring fra Aker, Stolt-Nielsen Seaway og Det norske Veritas. Etter Telenor; rådgiver internasjonalt innen telecom og teknologi start-ups i Norge, også innen energisektoren.

Styremedlem i LM Ericsson AB og Handelsbanken AB. 

Tove Elisabeth Pettersen
Tove Elisabeth Pettersen
Nestleder

Valgt inn i 2018, styremedlem.

Arbeidserfaring: Administrasjonsdirektør i Bane NOR SF, tidligere konserndirektør i Hafslund ASA. 

Maria Sandsmark
Maria Sandsmark
Styremedlem

Valgt inn i 2013, styremedlem.

Medlem av kompensasjonsutvalget og prosjektutvalget.

Arbeidserfaring: Forsker Møreforskning Molde AS, førsteamanuensis Høgskolen i Molde og konsulent ECON analyse.

Christian Reusch
Christian Reusch
Styremedlem

Valgt inn i 2020, styremedlem

Christian Reusch er jurist fra Universitetet i Oslo. Han er advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig og har møterett i Høyesterett. I tillegg har Reusch lang erfaring fra Regjeringsadvokaten, og han har vært fagdirektør ved Statsministerens kontor. Reusch var også medlem i Lysne II utvalget, som utredet digitalt grenseforsvar.

Egil Gjesteland
Egil Gjesteland
Styremedlem

Valgt inn i 2012, styremedlem.

Leder av prosjektutvalget.

Styreverv: Egypt Solar BV.

Arbeidserfaring: Eier Gjesteland Consulting, IT-sjef og prosjektdirektør for flere olje- og gassprosjekter i Statoil.

Wenche Teigland
Wenche Teigland
Styremedlem

Valgt inn i 2020, styremedlem

Wenche Teigland er utdannet sivilingeniør og har svært god kjennskap til kraftsektoren, blant annet gjennom 13 år som medlem i konsernledelsen i BKK. Hun har god kjennskap til nettvirksomhet og det nordiske og europeiske kraftmarkedet, og i 2012 satt hun i det regjeringsoppnevnte energiutvalget. Teigland sitter i også i styret til Vygruppen.

Ole Bjørn Kirstihagen
Ole Bjørn Kirstihagen
Ansattvalgt styremedlem

Valgt inn i 2018, ansattvalgt styremedlem, ansatt 1986.

Arbeidserfaring: Operatør ved Norsk Hydros driftssentral. Arbeidet med anskaffelse og drift av datasystemer ved Statnetts driftssentraler. Hovedtillitsvalgt/leder for NITO sin konserngruppe i Statnett.

Steinar Jøråndstad
Steinar Jøråndstad
Ansattvalgt styremedlem

Valgt inn i 2004, ansattvalgt styremedlem, ansatt 1981.

Medlem av prosjektutvalget.

Arbeidserfaring: Teamkoordinator i Drift og marked, leder EL&ITs landsdekkende fagforening, medlem arbeidsmiljøutvalget og hovedverneombud i Statnett. 

Ingeborg Ligaarden
Ingeborg Ligaarden
Ansattvalgt styremedlem

Valgt inn i 2020, ansattvalgt styremedlem. Ansatt siden 2015

Arbeidserfaring: Senioranalytiker/produkteier i Teknologi og utvikling, tidligere risikorådgiver. Før Statnett, seniorkonsulent i Lloyd's Register/Scandpower og forsker i SINTEF. Styreerfaring fra sentrale verv i Tekna.

Statnetts ledelse

Hilde Tonne
Hilde Tonne
Konsernsjef

Ansatt i mars 2021

Utdannelse: Sivilingeniør fra NTH og RWTH Aachen, Tyskland.

Arbeidserfaring: Konserndirektør for Innovasjon i Ramboll Group og forskjellige konserndirektør-stillinger i Telenor Group. Tonne har også hatt ulike lederstillinger i olje og energibransjen, bl.a teknologi- og forskningsdirektør i Hydro Olje & Energi.

Styreverv: Styreleder for Norges forskningsråd

Håkon Borgen
Håkon Borgen
Konserndirektør Utvikling Hav

Ansatt i 1995 og del av konsernledelsen siden 2004.

Utdannelse: Sivilingeniør fra NTH og Technische Hochschule Damstadt, Tyskland.

Arbeidserfaring: Flere lederstillinger i BKK og flere direktørstillinger i Statnett.

Styreverv: Styreleder NordLink Norge AS. 

Beate Sander Krogstad
Beate Sander Krogstad
Konserndirektør Transformasjon & Digitalisering

Ansatt i 2009 og del av konsernledelsen siden 2019.

Utdannelse: Sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU og videreutdanning i internasjonal ledelse fra FGV i Rio, Brasil.
Arbeidserfaring: Manager i Accenture, flere leder- og direktørstillinger i Statnett
Styreverv: Styreleder Fifty AS, styremedlem i Helse Vest IKT og Digital Norway - toppindustrisenteret.

Gunnar G. Løvås
Gunnar G. Løvås
Konserndirektør Kraftsystem & Marked

Løvås ble første gang ansatt i 1994 og ble ansatt på nytt i 2019. Løvås satt i konsernledelsen periodene 2007-2014 samt fra 2019.

Utdannelse: sivilingeniør fra NTH og har en doktorgrad i matematisk statistikk fra UiO.

Arbeidserfaring: Løvås ble ansatt i Statnett i 1994, og var del av konsernledelsen i perioden 2007-2014. I perioden 2014-2016 var Løvås assisterende jernbanedirektør i Jernbaneverket og fra 2017-2018 var han selvstendig konsulent.

Styreverv: Styreleder i Elhub AS, styremedlem i Fifty AS, NordLink Norge AS.

 

 

Elisabeth Vike Vardheim
Elisabeth Vike Vardheim
Konserndirektør Nett

Ansatt i 2007 og del av konsernledelsen siden 2014.

Utdannelse: Sivilingeniør fra NTH, bedriftsøkonom, mastergrad i styrearbeid fra Handelshøyskolen BI.

Arbeidserfaring: Lederstillinger i Statnett, offentlig sektor, utbyggingsprosjekter.

Peer Olav Østli
Peer Olav Østli
Konserndirektør Systemdrift

Ansatt i 2007 og del av konsernledelsen siden 2007.

Utdannelse: Mastergrad i informatikk ved UiO og videreutdanning i ledelse fra Henley Business School, England.

Arbeidserfaring: Direktør i Telenor, Schibsted Nett og Scandinavia Online AB, teknologisjef i NRK.

 

Knut Hundhammer
Knut Hundhammer
Konserndirektør Økonomi & Virksomhetsstyring

Ansatt i 2011 og del av konsernledelsen siden 2011.

Utdannelse: Hærens Krigsskole og MBA fra Wharton School of Business i USA

Arbeidserfaring: Kompanisjef i forsvaret, konsulent i McKinsey & Co, direktør i HUAL AS, CFO i Finansbanken ASA, president i Klavenes Gruppen og President i Forsvars og Sikkerhetsindustriens forening. 

Anne Flagstad
Anne Flagstad
Konserndirektør Mennesker og Bærekraft

Ansatt i mai 2022 som konserndirektør for mennesker og bærekraft.

Utdannelse: Har tatt Cand. Sociol med spesialisering i organisasjonssosiologi ved Universitetet i Oslo, og en doktorgrad i Strategi og Organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Arbeidserfaring: Har 25 års erfaring fra HR og Organisasjonsutvikling som HR direktør, konsulent og forsker, senest som HR direktør i Telenor Norge.