Gå til hovedinnhold

Styre og ledelse

Her kan du bli bedre kjent med vårt styre og vår ledelse.

Her finner du høyoppløselige bilder av vår ledelse eller våre styremedlemmer for nedlasting.

Statnetts styre

Nils Kristian Nakstad
Nils Kristian Nakstad
Styreleder

Valgt inn i 2022. Styreleder fra 2022
Leder av kompensasjonsutvalget.

Arbeidserfaring: Nils Kristian Nakstad er administrerende direktør i Enova, en rolle han har hatt siden 2008. Han har hatt en rekke verv i ulike styrer og utvalg, blant annet som leder av Strømnettutvalget og medlem av Energiutvalget. Nakstad har arbeidet som forsker og seksjonsleder i SINTEF i tillegg til at han har hatt stillinger i Norsk Hydro, Trondhjem Preserving og Revolt Technology.

Utdanning: Nakstad er utdannet sivilingeniør i Maskinteknikk fra NTH.

Wenche  Teigland
Wenche Teigland
Nestleder

Valgt inn i 2020, styremedlem. Valgt som nestleder 2022

Wenche Teigland er utdannet sivilingeniør og har svært god kjennskap til kraftsektoren, blant annet gjennom 13 år som medlem i konsernledelsen i BKK. Hun har god kjennskap til nettvirksomhet og det nordiske og europeiske kraftmarkedet, og i 2012 satt hun i det regjeringsoppnevnte energiutvalget. Teigland sitter i også i styret til Vygruppen.

Maria  Sandsmark
Maria Sandsmark
Styremedlem

Valgt inn i 2013, styremedlem.

Medlem av kompensasjonsutvalget og prosjektutvalget.

Arbeidserfaring: Forsker Møreforskning Molde AS, førsteamanuensis Høgskolen i Molde og konsulent ECON analyse.

Christian  Reusch
Christian Reusch
Styremedlem

Valgt inn i 2020, styremedlem

Christian Reusch er jurist fra Universitetet i Oslo. Han er advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig og har møterett i Høyesterett. I tillegg har Reusch lang erfaring fra Regjeringsadvokaten, og han har vært fagdirektør ved Statsministerens kontor. Reusch var også medlem i Lysne II utvalget, som utredet digitalt grenseforsvar.

Egil  Gjesteland
Egil Gjesteland
Styremedlem

Valgt inn i 2012, styremedlem.

Leder av prosjektutvalget.

Styreverv: Egypt Solar BV.

Arbeidserfaring: Eier Gjesteland Consulting, IT-sjef og prosjektdirektør for flere olje- og gassprosjekter i Statoil.

Hilde  Singsaas
Hilde Singsaas
Styremedlem

Valgt styremedlen 2022

Arbeidserfaring: Hun er direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Singsaas er utdannet statsviter med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi i tillegg, begge fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, kommunikasjonsdirektør i Norges Bank og rådgiver i ECON. I tillegg har hun vært statssekretær i Finansdepartementet og på Statsministerens kontor.

Steinar  Jøråndstad
Steinar Jøråndstad
Ansattvalgt styremedlem

Valgt inn i 2004, ansattvalgt styremedlem, ansatt 1981.

Medlem av prosjektutvalget.

Arbeidserfaring: Teamkoordinator i Drift og marked, leder EL&ITs landsdekkende fagforening, medlem arbeidsmiljøutvalget og hovedverneombud i Statnett. 

Ingeborg  Ligaarden
Ingeborg Ligaarden
Ansattvalgt styremedlem

Valgt inn i 2020, ansattvalgt styremedlem. Ansatt siden 2015

Arbeidserfaring: Senioranalytiker/produkteier i Teknologi og utvikling, tidligere risikorådgiver. Før Statnett, seniorkonsulent i Lloyd's Register/Scandpower og forsker i SINTEF. Styreerfaring fra sentrale verv i Tekna.

Børre Langgård
Børre Langgård
Ansattvalgt styremedlem

Ansattvalgt styremedlem fra 2024. Ansatt 2014.

Medlem av AMU.

Arbeidserfaring: Seniorbyggeleder, Byggeledelse stasjon, Leder NITO Statnett. Før Statnett, ledelse i infrastrukturprosjekter siden 1994.

Statnetts ledelse

Elisabeth  Vike Vardheim
Elisabeth Vike Vardheim
Konstituert konsernsjef

Ansatt i 2007 og del av konsernledelsen siden 2014.

Utdannelse: Sivilingeniør fra NTNU, bedriftsøkonom og masterprogram i styrearbeid fra Handelshøyskolen BI.

Arbeidserfaring: Flere lederstillinger innen utbyggingsprosjekter, byggherreorganisasjoner, operasjonell drift samt offentlig forvaltning. Ansvarlig i Statnett fra 2014 for planlegging, prosjektering og utbygging av transmisjonsnettet i Norge og fra 2021 også ansvarlig for drift av forvaltning av transmisjonsnettet.  

Styreverv: Styreleder i NordLink Norge AS og styremedlem i Oslobygg KF.

Christian Færø
Christian Færø
Konstituert konserndirektør Nett

Ansatt i 2009 og del av konsernledelsen siden 2024

Arbeidserfaring: Bakgrunn fra forvaltning og konsulentbransjen, prosjektledelse og lederstillinger innen utbyggingsprosjekter, byggherreorganisasjoner og operasjonell drift. Fra 2021 direktør for operativ beredskap.

Utdannelse: Mastergrad i Ressursøkonomi og arealplanlegging fra UMB.

Videreutdanning pedagogikk og psykologi NTNU, Risk & Project Management fra SBS.

Håkon Borgen
Håkon Borgen
Konserndirektør Utvikling Hav

Ansatt i 1995 og del av konsernledelsen siden 2004.

Utdannelse: Sivilingeniør fra NTNU og Technische Hochschule Damstadt, Tyskland.

Arbeidserfaring: Flere lederstillinger i BKK og flere direktørstillinger i Statnett.

Styreverv: Styreleder NordLink Norge AS. 

Beate  Sander Krogstad
Beate Sander Krogstad
Konserndirektør Digital & IT

Ansatt i 2009 og del av konsernledelsen siden 2019.

Utdannelse: Sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU og videreutdanning i internasjonal ledelse fra FGV i Rio, Brasil.
Arbeidserfaring: Manager i Accenture, flere leder- og direktørstillinger i Statnett
Styreverv: Styremedlem i Helse Vest IKT, Digital Norway - toppindustrisenteret og Elbits. Styreleder i Fifty frem til juni 2023, nå styremedlem. Ledelsen veksler mellom SVK og SN annet hvert år. 

Gunnar G. Løvås
Gunnar G. Løvås
Konserndirektør Kraftsystem & Marked

Løvås ble første gang ansatt i 1994 og ble ansatt på nytt i 2019. Løvås satt i konsernledelsen periodene 2007-2014 samt fra 2019.

Utdannelse: sivilingeniør fra NTNU og har en doktorgrad i matematisk statistikk fra UiO.

Arbeidserfaring: Løvås ble ansatt i Statnett i 1994, og var del av konsernledelsen i perioden 2007-2014. I perioden 2014-2016 var Løvås assisterende jernbanedirektør i Jernbaneverket og fra 2017-2018 var han selvstendig konsulent.

Styreverv: Styreleder i Elhub AS, styremedlem i Fifty AS, NordLink Norge AS.

 

 

Peer Olav Østli
Peer Olav Østli
Konserndirektør Systemdrift

Ansatt i 2007 og del av konsernledelsen siden 2007.

Utdannelse: Mastergrad i informatikk ved UiO og videreutdanning i ledelse fra Henley Business School, England.

Arbeidserfaring: Direktør i Telenor, Schibsted Nett og Scandinavia Online AB, teknologisjef i NRK.

 

Ingeborg Øfsthus
Ingeborg Øfsthus
Konserndirektør Teknologi og Transformasjon

Ansatt i februar 2024 som konserndirektør for Teknologi og Transformasjon.

Utdannelse:
Master of Science, Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU
Finance for Executives, Havard Business School
Strategy Executive Programme, INSEAD

Arbeidserfaring: Har lang ledererfaring fra diverse lederroller i Telenor konsernet, bland annet som CEO og CTO i Telenor Serbia & Telenor Montenegro. Siste lederrolle var Nordic CTO i Telenor.

Styreverv: Styremedlem i Sykehuspartner.

Cathrine  Lund Larsen
Cathrine Lund Larsen
CFO, Konserndirektør Økonomi og Finans

Ansatt i juni 2022 som konserndirektør for økonomi og finans

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

Arbeidserfaring: Har lang ledererfaring fra finans- og energibransjen og bakgrunn fra både privat og offentlig virksomhet. Hun har hatt ulike leder- og direktørstillinger innenfor økonomi, risiko, analyse og strategi i Statkraft og DNB. Cathrine har også erfaring fra Accenture som konsulent

Styreverv: styremedlem i Shearwater GeoServices

Anne Flagstad
Anne Flagstad
Konserndirektør Mennesker og Bærekraft

Ansatt i mai 2022 som konserndirektør for mennesker og bærekraft.

Utdannelse: Har tatt Cand. Sociol med spesialisering i organisasjonssosiologi ved Universitetet i Oslo, og en doktorgrad i Strategi og Organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Arbeidserfaring: Har 25 års erfaring fra HR og Organisasjonsutvikling som HR direktør, konsulent og forsker, senest som HR direktør i Telenor Norge.