Styre og ledelse

Her kan du bli bedre kjent med vårt styre og vår ledelse.

Statnetts styre

Jon Fredrik Baksaas
Jon Fredrik Baksaas
Styreleder

Valgt inn i 2018, styreleder fra 2018.

Arbeidserfaring: Konsernsjef i Telenor 2002-2015. Før det en rekke sentrale stillinger i Telenor. Erfaring fra Aker, Stolt-Nielsen Seaway og Det norske Veritas. Etter Telenor; rådgiver internasjonalt innen telecom og teknologi start-ups i Norge, også innen energisektoren.

Styremedlem i LM Ericsson AB og Handelsbanken AB. 

Tove Elisabeth Pettersen
Tove Elisabeth Pettersen
Nestleder

Valgt inn i 2018, styremedlem.

Arbeidserfaring: Administrasjonsdirektør i Bane NOR SF, tidligere konserndirektør i Hafslund ASA. 

Maria Sandsmark
Maria Sandsmark
Styremedlem

Valgt inn i 2013, styremedlem.

Medlem av kompensasjonsutvalget og prosjektutvalget.

Arbeidserfaring: Forsker Møreforskning Molde AS, førsteamanuensis Høgskolen i Molde og konsulent ECON analyse.

Christian Reusch
Christian Reusch
Styremedlem

Valgt inn i 2020, styremedlem

Christian Reusch er jurist fra Universitetet i Oslo. Han er advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig og har møterett i Høyesterett. I tillegg har Reusch lang erfaring fra Regjeringsadvokaten, og han har vært fagdirektør ved Statsministerens kontor. Reusch var også medlem i Lysne II utvalget, som utredet digitalt grenseforsvar.

Egil Gjesteland
Egil Gjesteland
Styremedlem

Valgt inn i 2012, styremedlem.

Leder av prosjektutvalget.

Styreverv: Egypt Solar BV.

Arbeidserfaring: Eier Gjesteland Consulting, IT-sjef og prosjektdirektør for flere olje- og gassprosjekter i Statoil.

Wenche Teigland
Wenche Teigland
Styremedlem

Valgt inn i 2020, styremedlem

Wenche Teigland er utdannet sivilingeniør og har svært god kjennskap til kraftsektoren, blant annet gjennom 13 år som medlem i konsernledelsen i BKK. Hun har god kjennskap til nettvirksomhet og det nordiske og europeiske kraftmarkedet, og i 2012 satt hun i det regjeringsoppnevnte energiutvalget. Teigland sitter i også i styret til Vygruppen.

Ole Bjørn Kirstihagen
Ole Bjørn Kirstihagen
Ansattvalgt styremedlem

Valgt inn i 2018, ansattvalgt styremedlem, ansatt 1986.

Arbeidserfaring: Operatør ved Norsk Hydros driftssentral. Arbeidet med anskaffelse og drift av datasystemer ved Statnetts driftssentraler. Hovedtillitsvalgt/leder for NITO sin konserngruppe i Statnett.

Steinar Jøråndstad
Steinar Jøråndstad
Ansattvalgt styremedlem

Valgt inn i 2004, ansattvalgt styremedlem, ansatt 1981.

Medlem av prosjektutvalget.

Arbeidserfaring: Teamkoordinator i Drift og marked, leder EL&ITs landsdekkende fagforening, medlem arbeidsmiljøutvalget og hovedverneombud i Statnett. 

Ingeborg Ligaarden
Ingeborg Ligaarden
Ansattvalgt styremedlem

Valgt inn i 2020, ansattvalgt styremedlem. Ansatt siden 2015

Arbeidserfaring: Senioranalytiker/produkteier i Teknologi og utvikling, tidligere risikorådgiver. Før Statnett, seniorkonsulent i Lloyd's Register/Scandpower og forsker i SINTEF. Styreerfaring fra sentrale verv i Tekna.

Statnetts ledelse

Auke Lont
Auke Lont
Konsernsjef

Ansatt i 2009.

Utdannelse: Master i økonometri fra Vrije Universitetet i Amsterdam.

Arbeidserfaring: Administrerende direktør i ECON og i Naturkraft, samt ulike lederstillinger i Statoil.

Styreverv: Styremedlem i Bane NOR SF og Spekter. 

Håkon Borgen
Håkon Borgen
Konserndirektør Teknologi og utvikling

Ansatt i 1995 og del av konsernledelsen siden 2004.

Utdannelse: Sivilingeniør fra NTNU og Technische Hochschule Damstadt i Tyskland.

Arbeidserfaring: Flere lederstillinger i BKK og flere direktørstillinger i Statnett.

Styreverv: Styreleder NordLink Norge AS. 

Beate Sander Krogstad
Beate Sander Krogstad
Konserndirektør IT

Ansatt i 2009 og del av konsernledelsen siden 2019.

Utdannelse: Sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU og videreutdanning i internasjonal ledelse fra FGV i Rio, Brasil.

Arbeidserfaring: Manager i Accenture, flere leder- og direktørstillinger i Statnett

Styreverv: Styremedlem i Helse Vest IKT

Gunnar G. Løvås
Gunnar G. Løvås
Konserndirektør System og marked

Utdannelse: sivilingeniør fra Trondheim og har en doktorgrad i matematisk statistikk fra Oslo.

Arbeidserfaring: Gunnar har over 20 års erfaring fra energibransjen. Han var i Statnetts konsernledelse i perioden 2007-2014, som konserndirektør for hhv Nettutvikling og Strategi og samfunnskontakt i Statnett. I perioden 2014-2016 var han assisterende jernbanedirektør for Jernbaneverket.

Styreverv: Styreleder i Elhub AS, styremedlem i Fifty AS, NordLink Norge AS.

Elisabeth Vike Vardheim
Elisabeth Vike Vardheim
Konserndirektør Bygg og anlegg

Ansatt i 2007 og del av konsernledelsen siden 2014.

Utdannelse: Sivilingeniør fra NTNU, bedriftsøkonom, mastergrad i styrearbeid fra Handelshøyskolen BI.

Arbeidserfaring: Lederstillinger i Statnett, offentlig sektor, utbyggingsprosjekter.

Styreverv: Styreleder Statnett Transport AS. 

Peer Olav Østli
Peer Olav Østli
Konserndirektør Nettdrift

Ansatt i 2007 og del av konsernledelsen siden 2007.

Utdannelse: Mastergrad i informatikk og videreutdanning i ledelse fra Henley Business School i England.

Arbeidserfaring: Direktør i Telenor, Schibsted Nett og Scandinavia Online AB, teknologisjef i NRK.

Styreverv: Styreleder i Fifty AS, og medlem i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS. 

Knut Hundhammer
Knut Hundhammer
Konserndirektør Konsern og samfunn

Ansatt i 2011 og del av konsernledelsen siden 2011.

Utdannelse: Hærens Krigsskole og MBA fra Wharton School of Business i USA

Arbeidserfaring: Kompanisjef i forsvaret, konsulent i McKinsey & Co, direktør i HUAL AS, CFO i Finansbanken ASA, president i Klavenes Gruppen og President i Forsvars og Sikkerhetsindustriens forening.