Lite fossefall

Vemorktoppen koblingsstasjon er et viktig knutepunkt i den regionale kraftforsyningen, da kraftproduksjonen fra Vemork kraftverk transporteres via Vemorktoppen videre på kraftledningene mot Flesaker og Songa. Koblingsstasjonen er også viktig for den regionale forsyningssikkerheten.

I mai 2013 fikk Statnett tillatelse av Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) til å bygge et nytt og større anlegg på Vemorktoppen, da det eksisterende anleggets levetid er i ferd med å nås.  

Det nye anlegget blir en 420 kV konvensjonell luftisolert koblingsstasjon som delvis skal bygges på eksisterende tomt. Det gamle anlegget vil bli revet i sin helhet

15.november 2019 ble anlegget satt i drift, det midlertidige anlegget er fjernet. Det gjenstår fremdeles noe opprydding, blant annet fjerning av fundamenter. Dette arbeidet vil starte opp våren 2020.