Lite fossefall

Vemorktoppen koblingsstasjon er et viktig knutepunkt i den regionale kraftforsyningen, da kraftproduksjonen fra Vemork kraftverk transporteres via Vemorktoppen videre på kraftledningene mot Flesaker og Songa. Koblingsstasjonen er også viktig for den regionale forsyningssikkerheten.

Statnett har bygget et nytt og større anlegg på Vemorktoppen, da det eksisterende anleggetvar gammelt. Det nye anlegget e 420 kV konvensjonell luftisolert koblingsstasjon som delvis ble bygget på eksisterende tomt. Det gamle anlegget har blitt revet.

15.november 2019 ble anlegget satt i drift.