Statnett har oppgradert spenningsnivået fra eksisterende 300 kV til 420 kV-ledninger mellom Kristiansand og Bamble. I tillegg er transformatorstasjonen i Kristiansand (Vennesla utvidet), og det er bygget ny transformatorstasjon i Arendal (Froland) og Bamble. Dette er gjort for å styrke forsyningssikkerhet på Sørlandet, samt å tilrettelegge for økt bruk av kraft i regionen.