Tegnet illustrasjon av transformatorstasjon på Tegneby

Det er behov for å erstatte eksisterende 420 kV GIS-anlegg ved Tegneby transformatorstasjon grunnet tilstanden på anlegget. Det er viktig for å sikre fortsatt trygg strømforsyning i østlandsområdet. 

Statnett har etter langt tids utredning valgt område for plassering av ny transformatorstasjon. Stasjonens nye navn er Langerud.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett konsesjon i mars 2024. Les mer.