Loven skal også bidra til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på disse områdene.  

Loven pålegger at norske selskaper skal:  

  • Utføre aktsomhetsvurderinger for å undersøke sannsynligheten for at driften eller leverandørkjeden har negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold  
  • Offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene, inkludert prosedyrer og identifiserte risikoområder  
  • Dele informasjon ved forespørsel  

 Årlig redegjørelse i henhold til åpenhetsloven 

Etter åpenhetsloven § 5 er Statnett forpliktet til å offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i samsvar med lovens § 4.  Statnett har valgt å integrere redegjørelsen i årsrapporten, slik loven åpner for i § 5. 

Redegjørelsen inkluderer datterselskap og tilknyttede selskaper som er uavhengig pålagt å rapportere under Seksjon 3 i åpenhetsloven. Dette gjelder Nordlink Norge AS, Statnett Forsikring AS og Elhub AS.

Informasjon om disse selskapene er tilgjengelig her. 

Rapportering i henhold i åpenhetsloven for 2023 redegjøres for i årsrapport for 2023, side 39-50.  

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022 er tilgjengelig her.

Les mer om ansvarlig omstilling her.

Dersom du ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i Statnett eller hos en av våre leverandører, har du mulighet til å melde fra direkte til Statnetts Etikk- og varslingsutvalg.

Det gjør du gjennom vår digitale varslingstjeneste Mitt Varsel. I denne portalen kan du velge å varsle anonymt dersom du ønsker det.

Ønsker du mer informasjon om Åpenhetsloven?  

Du finner mer informasjon om Åpenhetsloven og på Forbrukertilsynets nettsider.