Strømmast og grantre

Eksisterende Hamang stasjon ble bygd i 1951 og deler av anlegget nærmer seg teknisk levetid. Stasjonens alder, sammen med forventet forbruksøkning, gir behov for økt kapasitet i hovedstrømnettet for å sikre fremtidig strømforsyning. Stasjonen erstattes derfor med en ny.  

Statnett fikk 7. oktober 2014 rettskraftig konsesjon på ombygging av Hamang stasjon. Den nye stasjonen blir liggende over Bjørnegårdtunnelen som er en del av E16. Transformatorstasjonen bygges som gassisolert anlegg for 420 kV, 132 kV og 45 kV. Eierskapet for stasjonen vil være delt mellom  Elvia og Statnett.

Nye Hamang transformatorstasjon er planlagt ferdig i 2024. Året etter ferdigstillelse vil eksisterende stasjon bli fjernet, og dagens 45 kV-linjer mot Sandvika og Berger kan rives. Linjene eies av Elvia. Midlertidige master som i dag er etablert i Hamang i forbindelse med E16-utbyggingen vil også bli revet. 

For å sikre strømforsyningen i Asker og Bærum frem til nye Hamang transformatorstasjon er på plass, har Statnett iverksatt midlertidige tiltak på eksisterende stasjon, slik at forsyningssikkerheten ivaretas.

Prosjektet hører til Områdeplan Oslo, Akershus og Østfold.

Fire transformatorer kom på plass i august 2023. Se film av transporten fra Kadettangen til Hamang natt til onsdag 2.august 2023.

Bilde av transformatortransport
Erik Sundheim / Statnett