Indre Oslofjord

Statnett har fornyet og satt i drift to sjøkabelforbindelser i indre Oslofjord. Det var nødvendig for å sikre god strømforsyning på det sentrale Østlandet. Forbindelsene vil også bidra til verdiskaping ved å sikre kraftutveksling til og fra Sverige.

 

De gamle kabelforbindelsene ble bygd i henholdsvis 1975 og 1958. Den ene forbindelsen går fra Solberg i Hurum kommune til  Brenntangen i Vestby kommune (Solberg–Brenntangen). Den andre går fra Filtvet i Hurum kommune til Brenntangen i Vestby kommune (Filtvet–Brenntangen).

Olje- og energidepartementet har gitt Statnett konsesjon for nye sjøkabler over indre Oslofjord. Vedtaket omfatter bygging og drift av sju 420 kVs sjøkabler og to nye muffehus på hver av forbindelsene Solberg-Brenntangen og Filtvet-Brenntangen.