Ledige stillinger
Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Oppdragsleder egenregiarbeider stasjon Oslo Beredskap og egenregiarbeid Stasjon, Statnett 01.10.2023
Vil du lede vår forbedringsorganisasjon innen prosess, produkt og hverdagsdigitalisering?  Utvikling og effektivisering, Statnett 01.10.2023
RPA utvikler Oslo Administrative Applikasjonstjenester, Statnett 01.10.2023
Vil du være med å legge til rette for fremtidens kraftsystem? Leveringskvalitet og Driftsstøtte, Statnett 02.10.2023
Vil du lede vårt produktteam som skal realisere digital tvilling for Statnett sine anlegg?  Nettanleggsmodell og teknologistyring, Statnett 03.10.2023
Energimontør/- tekniker Effektbrytere og Gassisolerte koblingsanlegg Trondheim Beredskap og egenregiarbeid Stasjon, Statnett 03.10.2023
Statnett søker senior kommunikasjonsrådgiver Plan- og prosjektkommunikasjon, Statnett 08.10.2023
Er du vår nye grunnerverver? Oslo 08.10.2023
Prosjektplanlegger Oslo Planlegging og fremdriftsstyring i prosjekt, Statnett 09.10.2023
Vil du jobbe med kritiske data for automatisering av kraftsystemdriften? Vi søker produkteier!  Oslo Kraftsystemdata, Statnett 09.10.2023
Er du vår nye Ingeniør/tekniker i turnusvakt? Sunndalsøra Overvåkingssenteret, Statnett 20.10.2023
Er du vår nye Ingeniør/Senioringeniør Stasjonsovervåking? Overvåkingssenteret, Statnett 20.10.2023
Systemansvarlig/Driftsansvarlig Digital Arbeidsflate Digital arbeidsflate, Statnett 27.10.2023

Hva du kan jobbe med

Statnett eier og drifter det sentrale kraftnettet og bidrar til å binde Norge sammen. Tiden fremover vil være preget av høy utbyggingsaktivitet og hensyn til det ytre miljøet. I tillegg vil ny teknologi og digitalisering spille en stadig større rolle i utviklingen av kraftsystemet. I Statnett vil du få være med å prege dette arbeidet, og du vil bidra til å legge til rette for klimaløsninger og den elektriske fremtiden.

 

Å være ansatt i Statnett

Å jobbe hos oss innebærer at du får muligheten til å utvikle deg med utfordrende oppgaver, og du får være med å prege arbeidshverdagen din. Vi er rangert flere ganger som en av Norges beste arbeidsplasser og i 2022 ble vi kåret til årets IT-klatrer av Universum. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av uformell tone og kolleger som støtter hverandre.

 

I Statnett er vi opptatt av å følge verdiene våre som er

  • Vi leverer
  • Vi har mot
  • Vi gjør det sammen

I rekruttering arbeider vi aktivt med kjønnsbalanse. Å rekruttere mer mangfoldig er avgjørende for å få fram flere talenter innen ulike fagområder, erfaring, nasjonaliteter og kjønn. I 2023 jobber vi målrettet for å tiltrekke søkere med ulik bakgrunn. Vi skal jobbe videre med å styrke mangfold, og likestilling gjennom økt fokus på dette i rekruttering. Vi arbeider aktivt med kjønnsbalanse og har som mål å heve kvinneandelen.

Ved rekrutteringer har vi en mangfolds­erklæring i alle stillingsannonser for å oppfordre kandidater uavhengig av kjønn, flerkulturell bakgrunn, hull i CV-en  eller funksjonsnedsettelse til å søke seg til oss. Vi har som mål å ha minst en kvalifisert kvinnelig kandidat i finalerundene. Dersom det finnes kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn/nedsatt funksjonsevne skal minst en kalles inn til intervju for enhver stilling som utlyses eksternt. Vi skal øke kjennskapen til oss som arbeidsgiver ved å markedsføre oss målrettet mot kritiske kompetansegrupper.

Vi tilbyr norskopplæring til søkere med annet morsmål og tilrettelegger for funksjonsnedsatte.

Du kan lese mer om hvordan det er å jobbe i Statnett her