Ledige stillinger
Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Systemdriftsingeniør Alta Regionsentral Nord, Statnett Snarest
Systemdriftsingeniør Oslo Regionsentral Sør, Statnett Snarest
Læringsansvarlig Oslo Utvikling og effektivisering, Statnett Snarest
Læringskoordinator Oslo Utvikling og effektivisering, Statnett Snarest
Løsningsarkitekt SME  Oslo Statnett SF, Statnett Snarest
IT Forretningsutvikler Oslo Statnett SF, Statnett Snarest
Application Operations Engineer SCADA applikasjonsdrift, Statnett 27.06.2024
Application Operations Engineer Markedssystemer applikasjonsdrift, Statnett 27.06.2024
Utviklingsleder EMS Oslo Statnett SF 27.06.2024
Vil du sikre Norges kritiske infrastruktur? Statnett søker seksjonsleder og rådgivere innen digital sikkerhet! Oslo Statnett SF, Statnett 28.06.2024
Bli med å sikre kontinuitet i våre IT-systemer mot kriser. Vi søker ny Business Continuity Manager for IT!   Oslo Statnett SF, Statnett 28.06.2024
Energimontør med ledningserfaring Steinkjer Driftsområde Midt, Statnett 30.06.2024
Vil du bidra til elektrifisering og verdiskaping? Vi søker rådgiver innen systemutnyttelse Systemutnyttelse, Statnett 04.08.2024
Reindriftskoordinator Alta Operativt ytre miljø og klima, Statnett 06.08.2024
Technical Manager Platform Design Oslo Statnett SF, Statnett 07.08.2024
Senior Prosjektleder digital utvikling Prosjekt- og produktledelse, Statnett 11.08.2024
Brenner du for ledelse og innkjøp Hav/Procurement offshore? Oslo Statnett 11.08.2024
Kategorileder Indirekte anskaffelser Oslo Statnett SF, Statnett 13.08.2024
Vær med på å forme fremtidens energisystem som virksomhetsarkitekt hos Statnett! Oslo Statnett SF, Statnett 13.08.2024
Vær med på å forme Statnetts offshore-satsing som virksomhetsarkitekt! Oslo Statnett SF, Statnett 13.08.2024
Fagansvarlig: Krafttransformatorer, reaktorer og nullpunktspole Teknologi & Transformasjon, Statnett 14.08.2024
Vi søker teamleder til "Teknisk rådgiving Apparatanlegg – Fornyelse/ny kapasitet og vedlikehold"   Oslo Apparatanlegg og komponenter, Statnett 19.08.2024
Vi søker teamleder til "Teknisk rådgiving Apparatanlegg – Ny kapasitet" Oslo Apparatanlegg og komponenter, Statnett 19.08.2024
Fagansvarlig eksplosivhåndtering Oslo Seksjon for elsikkerhet, operativ HMS og kompetanse, Statnett 19.08.2024

Hva du kan jobbe med

Statnett eier og drifter det sentrale kraftnettet og bidrar til å binde Norge sammen. Tiden fremover vil være preget av høy utbyggingsaktivitet og hensyn til det ytre miljøet. I tillegg vil ny teknologi og digitalisering spille en stadig større rolle i utviklingen av kraftsystemet. I Statnett vil du få være med å prege dette arbeidet, og du vil bidra til å legge til rette for klimaløsninger og den elektriske fremtiden.

Å være ansatt i Statnett

Å jobbe hos oss innebærer at du får muligheten til å utvikle deg med utfordrende oppgaver, og du får være med å prege arbeidshverdagen din. Vi er rangert flere ganger som en av Norges beste arbeidsplasser og i 2022 ble vi kåret til årets IT-klatrer av Universum. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av uformell tone og kolleger som støtter hverandre.

I Statnett er vi opptatt av å følge verdiene våre som er

  • Vi leverer
  • Vi har mot
  • Vi gjør det sammen

I rekruttering arbeider vi aktivt med kjønnsbalanse. Å rekruttere mer mangfoldig er avgjørende for å få fram flere talenter innen ulike fagområder, erfaring, nasjonaliteter og kjønn. I 2023 jobber vi målrettet for å tiltrekke søkere med ulik bakgrunn. Vi skal jobbe videre med å styrke mangfold, og likestilling gjennom økt fokus på dette i rekruttering. Vi arbeider aktivt med kjønnsbalanse og har som mål å heve kvinneandelen.

Ved rekrutteringer har vi en mangfolds­erklæring i alle stillingsannonser for å oppfordre kandidater uavhengig av kjønn, flerkulturell bakgrunn, hull i CV-en  eller funksjonsnedsettelse til å søke seg til oss. Vi har som mål å ha minst en kvalifisert kvinnelig kandidat i finalerundene. Dersom det finnes kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn/nedsatt funksjonsevne skal minst en kalles inn til intervju for enhver stilling som utlyses eksternt. Vi skal øke kjennskapen til oss som arbeidsgiver ved å markedsføre oss målrettet mot kritiske kompetansegrupper.

Vi tilbyr norskopplæring til søkere med annet morsmål og tilrettelegger for funksjonsnedsatte.

Du kan lese mer om hvordan det er å jobbe i Statnett her