Ledige stillinger
Stilling Arbeidssted Avdeling Søknadsfrist
Systemarkitekt Oslo Digital Utvikling - Statnett Snarest
Senior konsulent Applikasjonsforvalter Oslo Administrative Applikasjonstjenester, Statnett Snarest
Innkjøpskoordinatorer Oslo Indirekte anskaffelser, Statnett Snarest
Vil du bli en del av Statnetts dronesenter? Trondheim Byggekontroll, droner og arbeid i høyden - Statnett 29.03.2023
Oppdragsleder Effektbrytere og Gassisolerte koblingsanlegg Oslo Beredskap og egenregiarbeid Stasjon, Statnett 05.04.2023
Er du vår nye grunnerverver? Oslo Miljø og tillatelser, Statnett 10.04.2023
GIS Rådgiver Oslo Geografiske informasjonssystemer, Statnett 10.04.2023
Systemdriftsingeniør Alta Regionsentral Nord, Statnett Alta 11.04.2023
Energimontør/tekniker Vinje Driftsområde Telemark, Statnett 11.04.2023
Rådgiver Informasjonsforvaltning  Oslo Informasjonsforvaltning, Statnett 12.04.2023
Er du våre nye Power Platform ekspert? Oslo Administrative Applikasjonstjenester, Statnett 14.04.2023
Seksjonsleder Utviklings- og integrasjonsplattformer  Oslo Ett Statnett - Transformasjon - Fornyelse - Mangfold 14.04.2023
Vi søker IT utviklere til kraftsystemet  Oslo Seksjon for systemutvikling, Statnett 16.04.2023
Senioringeniør/Systemdriftsingeniør Oslo Landssentralen, Statnett 16.04.2023
Leder for seksjon Portefølje- og prosjekteierstyring Oslo Statnett 16.04.2023
Vil du jobbe som senior prosjektleder i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag? Oslo Prosjektledelse ny kapasitet og reinvestering, Statnett 17.04.2023
Energimontør Effektbrytere og Gassisolerte koblingsanlegg Oslo Beredskap og egenregiarbeid Stasjon, Statnett 20.04.2023
Lærling Transformatormontør/Vikler Drammen Beredskap og egenregiarbeid Stasjon, Statnett 23.04.2023

Hva du kan jobbe med

Statnett eier og drifter det sentrale kraftnettet og bidrar til å binde Norge sammen. Tiden fremover vil være preget av høy utbyggingsaktivitet og hensyn til det ytre miljøet. I tillegg vil ny teknologi og digitalisering spille en stadig større rolle i utviklingen av kraftsystemet. I Statnett vil du få være med å prege dette arbeidet, og du vil bidra til å legge til rette for klimaløsninger og den elektriske fremtiden.

 

Å være ansatt i Statnett

Å jobbe hos oss innebærer at du får muligheten til å utvikle deg med utfordrende oppgaver, og du får være med å prege arbeidshverdagen din. Flere år på rad har vi blitt rangert som en av Norges beste arbeidsplasser. Vi har et godt arbeidsmiljø preget av uformell tone og kolleger som støtter hverandre. Verdiene langsiktighet, respekt og fellesskap beskriver hvordan ledelse og ansatte i Statnett skal opptre, og det er viktig at du identifiserer deg med disse. Du kan lese mer om hvordan det er å jobbe i Statnett her

 

Figuren viser antall ansatte 1571, kjønnsfordeling 26,6% kvinner, turnover 4 % sykefravær 3 %
Figur 1

Flere fakta om Statnett finner du i vår siste årsrapport.