I slutten av juni var det full aktivitet på Vinnelys. To transformatorer ankom anlegget som ligger noen kilometer innover dalen langs Reisaelva i Nordreisa kommune.

Prosjektet skal sikre strømforsyningen til Nord-Troms og Finnmark

Med de to transformatorene på plass er en viktig milepæl i prosjektet nådd. Prosjektet er viktig for Nord-Norge.

- Stasjonen skal sikre forsyningen til hele regionen slik at i tillegg til Nord-Troms, skal den også sikre forsyningen til Finnmark, sier prosjektleder i Statnett, Stig Løvlund.

Det er ikke småtteri som beveger seg på veiene når det fraktes transformatorer på norske veier. Transporten er noe av det største som ruller på norske veier med en vekt på hele 452 tonn og en total vogntoglengde på 72 meter.

Den spektakulære transporten samlet skuelystne langs hele veien.

- Det er ikke hver dag det blir kjørt så tungt utstyr gjennom Storslett. Transformatortransporten fylte nesten hele sentrum. Det ble en folkefest i bygden, fortsetter Løvlund.

452 tonn transport – planleggingen starter flere år i forkant

Når 452 tonn skal bevege seg ut på veien krever det godt oversikt og planlegging.

Det gjennomføres flere befaringer i forkant for å kartlegge hvilke tiltak som må gjennomføres og hvilke kjøreruter transporten kan velge.

- Planlegging for våre transporter starter flere år i forveien, slik at vi er som regel godt forberedt. Vi benytter oss av entreprenørene som har kontrakt på veivedlikeholdet for å gjøre utbedringer og tilpasninger for at vi skal komme frem, sier Frode Løver Bakke, som ledet transporten fra Statnetts side.

- På denne transporten ble det bygget nytt kaihakk for Elektron, et par bruer og utbedret endel vei for å sikre fremkommelighet. Vi hadde også på forhånd fjernet noen skilt, men ble nødt til å legge ned et selv ganske nærme stasjonen for å komme frem, avslutter Løver Bakke.

Se bilder og video fra transporten under her: Dronebilder: Svein Gunnar Barbo.