Systemansvaret

Som systemansvarlig har Statnett det overordnede ansvaret for å koordinere 
driften av kraftsystemet. Vi skal sørge for at kraftsystemet til enhver tid er i balanse, og at det har nødvendige systembærende egenskaper. 

Logg inn på ekstranettjenester

Årsrapporter fra systemansvarlig

  • Her får du oversikt over og tilgang til nedlasting av årsrapporter for feil, avbrudd og utfall under driftsforstyrrelser i det norske 1-22kV og 33-420kV-nettet. Rapportene er basert på FASIT-rappor...