Systemansvaret

Som systemansvarlig har Statnett det overordnede ansvaret for å koordinere 
driften av kraftsystemet. Vi skal sørge for at kraftsystemet til enhver tid er i balanse, og at det har nødvendige systembærende egenskaper. 

Logg inn på ekstranettjenester

Årsrapporter fra systemansvarlig