Viktig informasjon

I Statnett opplever vi av og til at det blir utført arbeid nær våre høyspenningsanlegg som vi ikke er varslet om. Planlegger du slike arbeider er dette viktig informasjon:

  1. Aktiviteter nær høyspenningsanlegg er livsfarlig 
  2. Du har ansvar og plikt til å innhente nødvendig informasjon før du arbeider nær Statnetts eller andre nettselskapers anlegg. Her finner du oversikt over hvem som er ansvarlige for den aktuelle høyspentledningen.

  3. Arbeid innenfor 30 meter direkte ut fra strømførende linje må varsles og kan ikke foregå uten tillatelse. Dette gjelder også bruk av utstyr som er oppstilt utenfor denne sonen men som kan nå 30 meters grensen, for eksempel kranbil eller lift. 

  4. Skal man rydde skog som er nærmere enn 30 meter fra nærmeste strømførende ledning så skal Statnett kontaktes før oppstart. 

  5. Planlegger du å bygge eller gjøre endringer i terrenget innenfor det klausulerte beltet til høyspenningsledningen så må tiltaket forhåndsgodkjennes av Statnett. Normalt strekker dette beltet seg 10 meter horisontalt fra ytterste strømførende ledning på begge sider av høyspenningsledningen. 

  6. Lagring av utstyr, tømmer, steindeponi eller tilsvarende innenfor ledningstrassen er ikke tillatt.

Arbeid nær høyspenningsledninger kan i verste fall føre til alvorlig ulykker

– Aktiviteter nær høyspenningsledninger er livsfarlig, og vi har flere eksempler på hendelser som har ført til ødelagte anleggsmaskiner fordi entreprenører og andre som jobber i nærheten av ledningene våre ikke vet hvor farlig dette kan være, sier Arnfinn Granheim, Driftsleder i Statnett.

Arbeid i nærheten av høyspennings luftledninger – fagverksmaster from REN on Vimeo.

Arbeid i nærheten av høyspennings luftledninger – tremaster from REN on Vimeo.

Hold minst 30 meter avstand fra strømførende ledninger

Selv om du jobber et stykke fra selve høyspentanlegget kan du få strøm i deg eller det kan komme overslag fra ledning til f.eks. kranbilen din.

- For å unngå skade på mennesker, anlegg og maskiner må alt arbeid innenfor 30 meter horisontalt fra strømførende ledninger varsles og man må få tillatelse fra Statnett eller nettselskapet som eier ledningen til å utføre arbeidet. Statnett skal alltid kontaktes for å befare stedet og for å vurdere hvilke sikkerhetstiltak som må til. Kurs av personell kan også være aktuelt, sier Granheim.

Arbeid 30 meter fra linje målt direkte ut fra ytterste strømførende ledning må varsles og godkjennes
Arbeid 30 meter fra linje målt direkte ut fra ytterste strømførende ledning

Varsle i god tid

Dersom planen er å bygge ved siden av høyspentledninger, er det viktig å komme tidlig i dialog med Statnett.

- Et godt eksempel på hvordan man kan samarbeide om arbeid nær høyspent er hvordan Betonmast bygget anlegget Snø på Østlandet. De tok tidlig kontakt og vi fikk gitt opplæring og gjort noen nødvendige justeringer allerede i prosjekteringsfasen, sier Granheim

- Når vi får tidlig informasjon kan nødvendige sikkerhetsavstander beregnes i prosjekteringsfasen og man unngår å måtte prosjektere og i verste fall rive for å bygge lenger vekk fra ledningen.

Statnett har også kabler i bakken og det er viktig at man undersøker om det er slike der man planlegger aktivitet som medfører eksempelvis graving, spunting, sprengning og boring.

Ved byggingen av innendørsalpinanlegget Snø, hadde entreprenør Betonmast et tett samarbeid med Statnett.