Beskrivelse

Dokumentasjon

Godkjenning

Fos §§ 8, 9, 12, 13, 14 og 15

Enf § 6-1

(Høring 23-4)

Høring 01.12.2023- 29.2.2024

Link til underlag

 

Fos §§ 6, 9, 11, 16, 18

(Høring 23-3)

Høring 01.06.2023 - 31.08.2023

Link til underlag

Godkjenningsbrev for fos § 9 - mFRR sesong   Godkjent 26.09.2023

Godkjenningsbrev for øvrige retningslinjer  Godkjent 7.12.2023

Høring av vilkår for balansering i samsvar med EBGL

(Høring 23-2)

Høring 04.05.2023 - 05.06.2023

Link til underlag

Godkjenningsbrev og godkjent metode

Godkjent 15.01.2024

Fos § 9 – Vilkår for kapasitetsmarked for mFRR

(Høring 23-1)

Tilleggshøring 10.02.2023 - 10.03.2023

Link til underlag

Godkjent: 05.05.2023 (RME)
Godkjenningsbrev

Fos §§ 8a, 8b, 13, 14, 21 og 22; samt enf § 6-1

(Høring 22-4)

Høring 01.12.2022 - 01.03.2023

Link til underlag

Godkjent: 5.7.2023 (RME)
Godkjenningsbrev

Godkjent: 19.04.2023 (NVE) Godkjenningsbrev

Nasjonal metode for datautveksling i samsvar med SO GL

(Høring 22-3)

Høring 01.06.2022 - 01.09.2022

Link til underlag

 

Fos §§ 6, 9 og 11

(Høring 22-2)

inkl. endringer i vilkår for FRR, vilkår for nytt mFRR kapasitetsmarked og endringer i vilkår for mFRR

Høring 01.06.2022 - 01.09.2022

Oversendt RME: 30.09.2022

Link til underlag

Endringer i §§ 6 og 9 godkjent: 13.01.2023 (RME)
Godkjenningsbrev


Endringer i § 11 godkjent: 20.10.2022  (RME)
Godkjenningsbrev

Enf § 6-1

(Høring 22-1)

Oppdatert parameterliste for HVDC-systemer

Høring 23.2.2022 - 16.3.2022

Link til underlag

Godkjent: 29.03.2022 (NVE)
Godkjenningsbrev

Høring av vilkår iht. EB GL

(Høring 21-4)

Høring 1.12.2021 – 10.1.2022

Link til underlag

 

Fos §§ 6, 8b, 9, 13, 14, 17 og 20

(Høring 21-3)

Oppdatering av retningslinjer

Høring: 1.12.2021 - 1.3.2022

Link til underlag

 

Godkjent: 24.06.2022 (RME)
Godkjenningsbrev

Fos §§ 5, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12 og 14; samt enf § 6-1

(Høring 21-2)

Oppdatering av
retningslinjer

Høring 1.6.2021-1.9.2021

Oversendt RME: 1.10.2021; oppdatert oversendelse 29.11.2021
Oversendt NVE: 27.9.2021

Link til underlag

Godkjent: 20.12.2021 (RME)
Godkjenningsbrev

Godkjent: 10.12.2021 (NVE)
Godkjenningsbrev

Fos § 9

(Høring 21-1)

Oppdatering av
retningslinjer og
markedsvilkår for
aFRR

Høring: 5.2.2021 - 5.3.2021

Oversendt RME: 26.03.2021

Link til underlag

Godkjent: 7.7.2021 (RME)
Godkjenningsbrev

Fos §§ 7, 8a, 8b, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20 og 22b;
samt enf § 6-1

(Høring 20-3)

Oppdatering av
retningslinjer basert
på blant annet
forbehold i
godkjenning

Høring: 1.12.2020 - 1.3.2021

Oversendt RME/NVE: 26.03.2021/18.03.2021

Link til underlag 

Godkjent: 7.7.2021 (RME)
Godkjenningsbrev 

Godkjent: 2.7.2021 (NVE)
Godkjenningsbrev

Fos §§ 9 og 14

(Høring 20-2)

Oppdatering av
retningslinjer (Vilkår
for RKOM og innføring av Fosweb-løsning
for fos § 14-søknader)

Høring: 16.10.2020 - 6.11.2020

Oversendt RME: 16.11.2020

Link til underlag

Godkjent: 18.12.2020 (RME)
Godkjenningsbrev 

Godkjent: 21.12.2020 (NVE)
Godkjenningsbrev

Fos §§ 12 og 13 og
fos § 9

(Høring 20-1)

Oppdatering av
retningslinjer (Vilkår
for FCR og endringer i
fos §§ 12 og 13 for å
tilpasse til innføring av
Fosweb-løsning)

Høring §§ 12 og 13: 3.9.2020-25.9.2020

Link til underlag

Høring § 9: 2.7.2018- 10.9.2018 og 29.5.2020-28.8.2020.

Link til underlag

Oversendt RME: 1.10.2020

 

 

Fos §§ 5, 6, 8a, 8b og
21 samt enf § 6-1

Oppdatering av
retningslinjer basert
på blant annet
forbehold i
godkjenning

Høring: 23.12.2019- 9.3.2020

Oversendt RME/NVE: 1.4.2020

Link til underlag

Fos §§ 7, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18,
20 og 22b

Førstegangs-etablering
av retningslinjer

Høring: 11.11.2019-7.2.2020

Oversendt RME:

Fos §§ 7,9, 11, 18, 20 og 22b: 22.4.2020

Fos § 16: 8.5.2020

Fos §§ 14 og 17: 15.5.2020

Fos §§ 12 og 13: 19.5.2020

Fos § 15: 28.5.2020

Link til underlag

Godkjent:
26.6.2020

(Retningslinjer gjeldende fra 1.7.2020)

Godkjenningsbrev

Fos §§ 5, 6, 8, 8a, 8b
og 21, samt enf § 6-1
(tidligere fos § 14a)

Førstegangs-etablering
av retningslinjer

Høring: 1.11.2018-1.2.2019

Oversendt RME/NVE: 5.4.2019

Link til underlag

Godkjent: 1.7.2019
Godkjenningsbrev

Fos § 22

Førstegangs-etablering
av retningslinjer

Høring: 1.7.2018-1.10.2018

Oversendt RME/NVE: 1.11.2018

Link til underlag

Godkjent: 1.2.2019
Godkjenningsbrev