Beskrivelse

Dokumentasjon

Godkjenning

Fos § 9

Oppdatering av
retningslinjer og
markedsvilkår for
aFRR

Høring: 5.2.2021 - 5.3.2021

Oversendt RME: 26.03.2021

Link til underlag

 

Fos §§ 7, 8a, 8b, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20 og 22b;
samt enf § 6-1

Oppdatering av
retningslinjer basert
på blant annet
forbehold i
godkjenning

Høring: 1.12.2020 - 1.3.2021

Oversendt RME/NVE: 26.03.2021/18.03.2021

Link til underlag 

 

Fos §§ 9 og 14

Oppdatering av
retningslinjer (Vilkår
for RKOM og innføring av Fosweb-løsning
for fos § 14-søknader)

Høring: 16.10.2020 - 06.11.2020

Oversendt RME: 16.11.2020

Link til underlag

Godkjent: 18.12.2020 (RME)
Godkjennings-brev 

Godkjent: 21.12.2020 (NVE)
Godkjennings-brev

Fos §§ 12 og 13 og
fos § 9

Oppdatering av
retningslinjer (Vilkår
for FCR og endringer i
fos §§ 12 og 13 for å
tilpasse til innføring av
Fosweb-løsning)

Høring §§ 12 og 13: 3.9.2020-25.9.2020

Link til underlag

Høring § 9: 2.7.2018- 10.9.2018 og 29.5.2020-28.8.2020.

Link til underlag

Oversendt RME: 01.10.2020

 

 

Fos §§ 5, 6, 8a, 8b og
21 samt enf § 6-1

Oppdatering av
retningslinjer basert
på blant annet
forbehold i
godkjenning

Høring: 23.12.2019- 09.03.2020

Oversendt RME/NVE: 1.4.2020

Link til underlag

Fos §§ 7, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18,
20 og 22b

Førstegangs-etablering
av retningslinjer

Høring: 11.11.2019-7.2.2020

Oversendt RME:

Fos §§ 7,9, 11, 18, 20 og 22b: 22.4.2020

Fos § 16: 8.5.2020

Fos §§ 14 og 17: 15.5.2020

Fos §§ 12 og 13: 19.5.2020

Fos § 15: 28.5.2020

Link til underlag

Godkjent:
26.6.2020

(Retningslinjer gjeldende fra 1.7.2020)

Godkjennings-brev

Fos §§ 5, 6, 8, 8a, 8b
og 21, samt enf § 6-1
(tidligere fos § 14a)

Førstegangs-etablering
av retningslinjer

Høring: 1.11.2018-1.2.2019

Oversendt RME/NVE: 5.4.2019

Link til underlag

Godkjent: 1.7.2019

Godkjennings-brev 

Fos § 22

Førstegangs-etablering
av retningslinjer

Høring: 01.07.2018-01.10.2018

Oversendt RME/NVE: 01.11.2018

Link til underlag

Godkjent: 01.02.2019

Godkjennings-brev